Popović, P. „PRVENSTVO PRAVA PRED IDEJAMA DOBRA: NOVI POGLED NA PRAVNI KONSTRUKTIVIZAM JOHNA RAWLSA“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, sv. 40, izd. 3, rujan 2020., str. 1011-29, doi:10.30925/zpfsr.40.3.2.