Crnić Grotić, V. „ZLOČIN GENOCIDA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, sv. 40, izd. 3, rujan 2020., str. 1033-49, doi:10.30925/zpfsr.40.3.3.