Herceg Pakšić, B. „U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, sv. 40, izd. 3, rujan 2020., str. 1053-71, doi:10.30925/zpfsr.40.3.4.