Pogorelčnik Vogrinc, N. „MJERODAVNO PRAVO U BRAČNOIMOVINSKIM SPOROVIMA“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, sv. 40, izd. 3, rujan 2020., str. 1075-96, doi:10.30925/zpfsr.40.3.5.