Senčur Peček, D., S. Laleta, i K. . Kotulovski. „UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, sv. 40, izd. 3, rujan 2020., str. 1101-27, doi:10.30925/zpfsr.40.3.6.