Sukačić, M. „DVOJBENA PRAVNA NARAV KUPNJI NA POKUS: PREGLED ROMANISTIČKIH TEORIJA O D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM)“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, sv. 40, izd. 3, rujan 2020., str. 1207-2, doi:10.30925/zpfsr.40.3.10.