Anisimov, A. ., E. . Zębek, i . O. . Popova. „AKTUALNA PITANJA KORIŠTENJA PRIOBALNOG PODRUČJA BALTIČKOG MORA (PRIMJER RUSIJE I POLJSKE)“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, sv. 41, izd. 3, veljača 2021., str. 739-58, https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/14457.