Milotić I, „ARBITRAŽA PO UZORU NA RIMSKO PRAVO U GRANIČNOM SPORU IZMEĐU LOVRANA I MOŠĆENICA (1646.)“ (2020.) 40 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pristupljeno 27. studeni 2021.