Crnić Grotić V, „ZLOČIN GENOCIDA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE“ (2020.) 40 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pristupljeno 27. studeni 2021.