Herceg Pakšić B, „U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA“ (2020.) 40 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pristupljeno 27. studeni 2021.