Pogorelčnik Vogrinc N, „MJERODAVNO PRAVO U BRAČNOIMOVINSKIM SPOROVIMA“ (2020.) 40 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pristupljeno 27. studeni 2021.