Senčur Peček D, Laleta S i Kotulovski K, „UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM“ (2020.) 40 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pristupljeno 27. studeni 2021.