Handrlica J, „RIJEČKI NACRT KONVENCIJE O ODGOVORNOSTI PODUZETNIKA-BRODARA NUKLEARNIH BRODOVA: KASNI REKVIJEM“ (2020.) 40 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pristupljeno 27. studeni 2021.