Smokvina V i Čunčić M, „SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE“ (2020.) 40 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pristupljeno 27. studeni 2021.