Sukačić M, „DVOJBENA PRAVNA NARAV KUPNJI NA POKUS: PREGLED ROMANISTIČKIH TEORIJA O D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM)“ (2020.) 40 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pristupljeno 27. studeni 2021.