Gadžo S, „ 2018“. (2020.) 40 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pristupljeno 27. studeni 2021.