Milotić, Ivan. „ARBITRAŽA PO UZORU NA RIMSKO PRAVO U GRANIČNOM SPORU IZMEĐU LOVRANA I MOŠĆENICA (1646.)“. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40, no. 3 (rujan 24, 2020): 987–1006. Pristupljeno studeni 27, 2021. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/12051.