Popović, Petar. „PRVENSTVO PRAVA PRED IDEJAMA DOBRA: NOVI POGLED NA PRAVNI KONSTRUKTIVIZAM JOHNA RAWLSA“. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40, no. 3 (rujan 25, 2020): 1011–1029. Pristupljeno studeni 27, 2021. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/12052.