Herceg Pakšić, Barbara. „U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA“. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40, no. 3 (rujan 25, 2020): 1053–1071. Pristupljeno studeni 27, 2021. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/12055.