Sukačić, Marko. „DVOJBENA PRAVNA NARAV KUPNJI NA POKUS: PREGLED ROMANISTIČKIH TEORIJA O D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM)“. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40, no. 3 (rujan 30, 2020): 1207–1227. Pristupljeno studeni 27, 2021. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/12086.