1.
Herceg Pakšić B. U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA. Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. [Internet]. 25. rujan 2020. [citirano 27. studeni 2021.];40(3):1053-71. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/12055