1.
Primorac Željka. PRAVNE POSLJEDICE PROVJERE PUTNIKOVIH PUTNIH ISPRAVA U ZRAČNIM LUKAMA: OPRAVDANOST RAZLOGA ZA USKRAĆIVANJE UKRCAJA NA LET. Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. [Internet]. 30. rujan 2020. [citirano 27. studeni 2021.];40(3):1131-48. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/12082