1.
Sukačić M. DVOJBENA PRAVNA NARAV KUPNJI NA POKUS: PREGLED ROMANISTIČKIH TEORIJA O D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM). Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. [Internet]. 30. rujan 2020. [citirano 27. studeni 2021.];40(3):1207-2. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/12086