1.
Bježančević S. MIGRANTSKA KRIZA U EUROPSKOJ UNIJI: IZAZOVI, EUROPSKA SIGURNOST I ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA. Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. [Internet]. 30. rujan 2020. [citirano 27. studeni 2021.];40(3):1231-48. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/12087