Open Monograph Press (OMP) je alat za uređivanje i objavu zbornika konferencijskih radova koji podržava prijavu radova, uređivački proces, provedbu recenzije te konačnu objavu rada.

Informacije o uvrštavanju i korištenju OMP-a možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Obavezni kriteriji za uvrštavanje zbornika cjelovitih konferencijskih radova
Pravila korištenja
Zahtjev za uvrštavanje
Upute za korištenje

Presses

 • Proceedings Vallis Aurea

  The Press was established to publish papers for publication in proceedings Vallis Aurea. through a platform where the review process is more accessible and more uncomplicated.

  Editor in chief: Borislav Miličević

  Publishing schedule: The International Conference is held every other year.

   

 • Elektronički konferencijski zbornici i monografije Pravnog fakulteta u Rijeci

  Ovaj je repozitorij namijenjen pripremanju za objavu i objavi elektroničkih konferencijskih zbornika, znanstvenih monografija i udžbenika Pravnog fakulteta u Rijeci. Pogonjen je OMP (Open Monograph Publishing) sustavom na platformi koju, u sklopu Hrčka, održava Srce. Trenutno su moguće prijave za objavu u tri serije:

  Konferencijski zbornici

  Znanstvene i stručne monografije

  Udžbenici

  Osim ove tri elementarne kategorije, za objavu se primaju i publikacije objavljene u sklopu projekata koje se ne ubrajaju u prethodno navedene kategorije ukoliko je nositelj ili partner projekta Pravni fakultet u Rijeci.

  Sva su izdanja sadržana u ovom repozitoriju dostupna u otvorenom pristupu.

 • Proceedings of the University of Zagreb Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering

  This repository is intended for preparing and publishing of the e-conference books or scientific monografies, belonging to University of Zagreb Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering. It is maintain with OMP (Open Monograph Publishing), which is supported from "Hrčak" (portal of the Croatian scientific and professional journals) as part of the University of Zagreb University Computing centre ("Srce").

 • Zbornik MoSTART Digitalna transformacija obrazovanja i primjene umjetne inteligencije

  MoStart je međunarodna konferencija na temu digitalizacije u obrazovanju i primjene metoda umjetne inteligencije. Cilj ovog znanstvenog skupa je okupiti stručnjake koji se bave umjetnom inteligencijom i njenom primjenom u svim područjima ljudskog života, a posebice u obrazovanju.

  Glavni urednici MoStart Zbornika: Tomislav Volarić i Boris Crnokić

  Izvršni urednici MoStart Zbornika: Krešimir Rakić, Emil Brajković i Maja Marić

  Tajnik MoStart Zbornika: Marijan Tustonja

 • Zbornik Rodni stereotipi i ravnopravnost u kontekstu odgoja i obrazovanja

  Cilj ovog zbornika  radova/simpozija je aktualizirati temu Rodnih stereotipa i ravnopravnosti u kontekstu odgoja i obrazovanja. Istražuju se povezanosti rodno uvjetnovanih stereotipa s odgojno-obrazovnim procesima, te se raspravlja o izazovima i mogućnostima u promicanju rodne ravnopravnosti u tim kontekstima.

  Od neupitne je važnosti prepoznavati i razumjeti rodno uvjetovane stereotipe, koji mogu ograničiti potencijal djece i mladih te odrediti njihove obrazovne izbore, kao i reflektirati se na njihovom samopouzdanju i društvenim ulogama. Naglasak je na kritičkom promišljanju tradicionalnih rodnih uloga i stereotipa te promicanju rodne osviještenosti među svim sudionicima u odgojno-obrazovnom procesu. Izneseni su rezultati recentnih istraživanja i literature, zajedno s primjerima dobre prakse,  s ciljem razvijanja alata i strategija za stvaranje inkluzivnih odgojno-obrazovnih okruženja. Takva okruženja pozitivno djeluju na prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanih stereotipa, kao i na promicanje rodne ravnopravnosti u odgojno-obrazovnom sustavu. Teži se stvaranju zajedničke vizije u kojoj su rodni stereotipi prevladani, a ravnopravnost postignuta u svim aspektima odgoja i obrazovanja. Doprinos se ogleda u daljnjem razvoju pozitivnih politika i praksi, usmjeravajući se na promjene koje osiguravaju inkluzivnija i pravednija obrazovna iskustva za sve. 

   Glavna urednica:  Ester Vidović

  Izvršna urednica: Aleksandra Smolić Batelić

  Organizacijski odbor: Sanja Barić, Emilia Mišćenić, Zlata Tomljenović, Ester Vidović, Aleksandra Smolić Batelić, Renata Čepić, Jasminka Mezak

  Programski odbor: Brigita Miloš, Sanja Bojanić, Ester Vidović, Željka Ivković Hodžić, Sanja Tatalović Vorkapić, Maja Verdonik, Maja Opašić

  https://www.ufri.uniri.hr/hr/znanstvena-i-strucna-djelatnost/znanstveni-i-strucni-skupovi/4517-rodni-stereotipi-i-ravnopravnost-u-kontekstu-odgoja-i-obrazovanja.html

 • Zbornik radova - Istraživački dani kriminalistike i javne sigurnosti

  Zbornik radova Istraživačkih dana kriminalistike i javne sigurnosti nastavlja dosadašnje aktivnosti Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti u održavanju konferencija i širenju znanstvenih rezultata, ali ove godine uz uvođenje novosti kojima se unaprjeđuje znanstveni rad na korist svih uključenih sudionika. Ove godine Zbornik je dobio novi broj serijske publikacije, što predstavlja konstituiranje novog početka čiji bi rezultati trebali biti prepoznatljivi nakon unošenja svih objavljenih radova u indeksne znanstvene baze u koje će tijekom narednog razdoblja Zbornik biti prijavljen. Navedeno će intenzivirati diseminaciju rezultata znanstvenih istraživanja uz veći utjecaj u praksi i doktrini. Predstavljanjem relevantnih znanstvenih istraživanja o temama vezanima uz kriminalistiku, javnu sigurnost i društvo, potvrđuje se da policija, osim što može biti uspješna u raznim segmentima poslova koje provodi, može biti konkurentna i po svojem znanstveno-istraživačkom radu.
  časopis Policija i sigurnost koji slavi 70. godinu izlaženja, ovim će Ministarstvo
  unutarnjih poslova dobiti i drugu indeksiranu serijsku publikaciju kojoj također želimo
  podjednaku dugotrajnost i znanstvenu uspješnost.