Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Poslovna izvrsnost

logo Poslovna izvrsnost

Znanstveni časopis „Poslovna izvrsnost - Business Excellence“ je osnovan 2007. godine i izlazi dva puta godišnje u izdanju Katedre za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Časopis je usmjeren znanstvenicima i praktičarima koji se bave područjem kvalitete i širim ekonomskim temama. Cilj časopisa jest doprinijeti razumijevanju znanstvenih spoznaja iz područja mikroekonomije i makroekonomije sa svrhom postizanja poslovne izvrsnosti. Objavljuju se radovi koji doprinose teorijskim, metodološkim i empirijskim spoznajama u kompleksnom području međunarodne ekonomije, regionalnih i nacionalnih ekonomskih politika, održivog razvoja, financijskih tržišta, poduzetništva, organizacije i menadžmenta, turizma, transporta i logistike, prodaje i marketinga. Radovi se mogu temeljiti na kvantitativnim i kvalitativnim analizama, mogu predstavljati sinteze dosadašnjih istraživanja i ukazivati na otvorena pitanja u izdvojenim područjima društvene i ekonomske prakse. Prihvaćaju se radovi različitih razina istraživanja (od pojedinačnih slučajeva do manjih ili velikih uzoraka) i različitih kontekstualnih okvira (mala, srednja i velika poduzeća, industrijski sektori, lokalna, regionalna i nacionalna gospodarstva, državna uprava, gospodarske grane, zdravstvo i obrazovanje i drugi društveno-ekonomski okviri). Sve pristigle radove odobrava uredništvo časopisa „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ te ih se promptno šalje na dvije anonimne, objektivne i nezavisne recenzije. Na temelju recenzija glavni urednik može prihvatiti rad, zatražiti da se izvrše manje ili veće izmjene i dopune ili odbaciti rad. Ako se traže velike izmjene i dopune, rad će biti podvrgnut drugom krugu recenzija. U slučaju proturječnih recenzija, konzultira se treći recenzent. Rukopisi se mogu kategorizirati kao izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni članci i stručni radovi. Radovi se objavljuju prvenstveno na engleskom jeziku, samo iznimno na hrvatskom jeziku, ako to opravdava specifičnost teme. Autori koji odluče podnesti radove na hrvatskom jeziku trebaju sastaviti kratko obrazloženje za Uredništvo zašto je važno i opravdano objaviti dotičan rad na hrvatskom jeziku. Časopis je prvenstveno orijentiran na regiju Srednje i Istočne Europe (CEE), ali dobrodošli su doprinosi iz svih zemalja. Časopis „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ indeksira se u sljedećim bazama: EconLit, ProQuest ABI/Inform, ProQuest Social Science Premium Collection, CAB Abstracts, Directory of Open Access Journals (DOAJ), RePEc, Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. SLUŽBENO WEB MJESTO UPUTE AUTORIMA UPUTE RECENZENTIMA UREĐIVAČKA POLITIKA IZJAVA O ETIČNOSTI

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2007.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Ekonomija
  • Uključen u Hrčak: 01.07.2009.
  • Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Prava na korištenje radova definirana su licencom Creative Commons CC BY-NC 4.0. Korisnici radove smiju besplatno čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, prerađivati ili koristiti ih na druge zakonite načine, uz ispravno navođenje izvornika i nekomercijalnu svrhu uporabe. Informacije o pretplati i posebnim dopuštenjima dobivaju se u izravnoj komunikaciji s Uredništvom. Radove objavljene u časopisu Poslovna izvrsnost dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz uz navođenje časopisa i DOI broja kao reference. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.