hrcak mascot   Srce   HID

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1330-0652 (Tisak)
ISSN 1333-9117 (Online)
https://doi.org/10.31522/p
Kontakt: PROSTOR
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet HR-10000 Zagreb, Kačićeva 26 Hrvatska | Croatia Tel. +385/1 4639 382 Fax. +385/1 4828 079
Email:
Url: http://www.prostor.hr
Izdavač: Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  HR-10000 Zagreb, Kačićeva 26
  Tel. +385/1 4639 382; Fax. +385/1 4828 079
  http://www.arhitekt.hr
Upute za autore (77 KB)
Upute za reference (23 KB)
Upute recenzentima (55 KB)
Impressum (560 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (20 KB)
Obrazac za pisanje članka (39 KB)

Znanstveni časopis PROSTOR objavljuje ponajprije znanstvene članke iz područja arhitekture i urbanizma, ali i radove iz drugih znanstvenih područja sadržajno povezane uz primarnu problematiku. Po UDK klasifikaciji znanosti [71/72], po klasifikaciji ISI-ja [Institute for Scientific Information – Clarivate Analytics] te po klasifikaciji ESF-ja [European Science Foundation] časopis PROSTOR svrstan je u područje humanističkih znanosti. Od 2007. godine časopis indeksira jedna od tri baze Web of Science [WoS]− baza podataka Arts & Humanities Citation Index [A&HCI], koja je ekvivalent bazi SCI za prirodne i primijenjene znanosti te SSCI bazi za društvene znanosti.

Prva godina izlaženja: 1993

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Tehničke znanosti; Arhitektura i urbanizam;

Uključen u Hrčak: 4.12.2006.

Prava korištenja: PROSTOR je primarni znanstveni časopis i tiska samo neobjavljene članke, koji istodobno i u istom obliku ne mogu biti ponuđeni drugom izdavaču.
Osim znanstvenih priloga koji podliježu recenziji, decimalnoj klasifikaciji i kategorizaciji (izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni članci, izlaganja na znanstvenim skupovima), iznimno će se objavljivati i stručni članci analitičkog karaktera. U skladu s navedenim, u PROSTORU se neće objavljivati recentni projekti ni ostvarenja, osim u slučajevima kada je posrijedi visokostručno, odnosno primijenjeno znanstveno rješenje nekoga posebnog pitanja ili problema u sklopu projekta, uz uvjet da je
sadržaj prikazan na znanstveni način (koncepcijski, tehnički, tehnološki ili metodološki problem, a ne projekt ili zgrada kao takvi).
U pratećim rubrikama publiciraju se prijevodi, bibliografski prilozi, recenzije i prikazi (časopisa, knjiga, izložaba, znanstvenih skupova), vijesti i aktualnosti iz struke, kronika Arhitektonskog fakulteta te sažeci obranjenih doktorskih disertacija i magistarskih radova.

• Za znanstvene stavove i iznesena mišljenja u članku, točnost podataka, te pravo objave tekstualnih i ilustracijskih priloga odgovor ni su autori.
• Sva prava umnožavanja i komercijalne reprodukci je pridržava nakladnik. Korištenje podataka dopušteno je, uz obvezno citiranje potpune reference PROSTORA.

Ovo je časopis u otvorenom pristupu.Arhiva

2018  
  Vol. 26   No. 1 (55)
2017  
  Vol. 25   No. 2(54)
  Vol. 25   No. 1(53)
2016  
  Vol. 24   No. 2(52)
  Vol. 24   No. 1 (51)
2015  
  Vol. 23   No. 2 (50)
  Vol. 23   No. 1 (49)
2014  
  Vol. 22   No. 2 (48)
  Vol. 22   No. 1 (47)
2013  
  Vol. 21   No. 2 (46)
  Vol. 21   No. 1(45)
2012  
  Vol. 20   No. 2(44)
  Vol. 20   No. 1(43)
2011  
  Vol. 19   No. 2(42)
  Vol. 19   No. 1(41)
2010  
  Vol. 18   No. 2(40)
  Vol. 18   No. 1(39)
2009  
  Vol. 17   No. 2(38)
  Vol. 17   No. 1(37)
2008  
  Vol. 16   No. 2(36)
  Vol. 16   No. 1(35)
2007  
  Vol. 15   No. 2(34)
  Vol. 15   No. 1(33)
2006  
  Vol. 14   No. 2(32)
  Vol. 14   No. 1(31)
2005  
  Vol. 13   No. 2(30)
  Vol. 13   No. 1(29)
2004  
  Vol. 12   No. 2(28)
  Vol. 12   No. 1(27)
2003  
  Vol. 11   No. 2(26)
  Vol. 11   No. 1(25)
2002  
  Vol. 10   No. 2(24)
  Vol. 10   No. 1(23)
2001  
  Vol. 9   No. 2(22)
  Vol. 9   No. 1(21)
2000  
  Vol. 8   No. 2(20)
  Vol. 8   No. 1(19)
1999  
  Vol. 7   No. 2(18)
  Vol. 7   No. 1(17)
1998  
  Vol. 6   No. 1-2(15-16)
1997  
  Vol. 5   No. 2(14)
  Vol. 5   No. 1(13)
1996  
  Vol. 4   No. 2(12)
  Vol. 4   No. 1(11)
1995  
  Vol. 3   No. 2(10)
  Vol. 3   No. 1(09)
1994  
  Vol. 2   No. 3-4(7-8)
  Vol. 2   No. 1-2(5-6)
1993  
  Vol. 1   No. 2-4(2-4)
  Vol. 1   No. 1(1)
Posjeta: 903.994 *