hrcak mascot   Srce   HID

Rezultati pretrage

Broj rezultata: 419 Sortiraj prema: Relevantnosti Datumu izdavanja
[hrv] ODGOJNA KOMPONENTA U NASTAVI INFORMATIKE
[eng] EDUCATIONAL COMPONENT IN THE TEACHING OF INFORMATICS
Krelja Kurelović, Mr. sc. Elena; Vasiljević, Biljana; Bodiš, Sanela
Izlaganje sa skupa
Metodički obzori, Vol. 8(2013)1, No. 17, 2013.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (275 KB)
Hrčak ID: 106245
[hrv] Komunikacija u vjeronauku i katehezi
[ger] Kommunikation im Religionsunterricht und der Katechese
Filipović, Ana Thea
Izvorni znanstveni članak
Kateheza, Vol. 27, No. 4, 2005.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (119 KB)
Hrčak ID: 113794
[hrv] TEMELJNA PRAVA GRAĐANA U KONTEKSTU PRAVNE ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA NA INTERNETU
[eng] CITIZENS' FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE CONTEXT OF LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY ON THE INTERNET
Dragičević, Dražen; Gumzej, Nina
Prethodno priopćenje
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (571 KB)
Hrčak ID: 122445
[hrv] Medijska pedagogija u vjeronauku i katehezi: kriteriji izbora i načini korištenja nekih suvremenih medija
[eng] Media-pedagogy in Religious Teaching and Catechesis: Choice Criteria and Ways of Using some Contemporary Media
Garmaz, Jadranka
Pregledni rad
Crkva u svijetu, Vol. 45, No. 3, 2010.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (340 KB)
Hrčak ID: 59351
[hrv] Turisti iz Slovenije u hrvatskom primorju – obilježja i prostorni raspored turističkog prometa i internetske turističke ponude
[eng] Slovene tourists in the Croatian littoral – characteristics and spatial pattern of tourist traffic and internet tourism offer
Kerma, Simon; Koderman, Miha; Salmič, Staša
Prethodno priopćenje
Geoadria, Vol. 14, No. 2, 2009.
Hrčak ID: 43862
[hrv] Faktori koji utječu na upotrebu interneta te su osjetljivi na dohodak: međudržavna empirijska činjenica
[eng] FACTORS THAT IMPACT INTERNET USE AND ARE SENSITIVE TO INCOME: CROSS-COUNTRY EMPIRICAL EVIDENCE
[ger] Einkommensbedingte Faktoren, die die Internetnutzung bestimmen: Internationale empirische Daten im Vergleich
MOČNIK, Dijana
Izvorni znanstveni članak
Društvena istraživanja, Vol. 19, No. 3 (107), 2010.
Cjeloviti tekst:   engleski / (197 KB)
Hrčak ID: 55396
[hrv] Projekt uredsko poslovanje - prijem i obrada akata u Gradskom zavodu za automatsku obradu podataka u Zagrebu
[eng] Review of Recordkeeping Project – Reception and Processing of Records
Dujmović, Radmila; Čuljat, Krunoslava
Izlaganje sa skupa
Arhivski vjesnik, Vol. , No. 45, 2002.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (4 MB)
Hrčak ID: 9027
[eng] A Combined Batteryless Radio and WiFi Indoor Positioning for Hospital Nursing
Kanan, Riad; Elhassan, Obaidallah
Izvorni znanstveni članak
Cjeloviti tekst:   engleski / PDF (3 MB)
Hrčak ID: 179648
[hrv] Pluralizam ili polarizacija masovnih medija u mrežnom prostoru: slučaj monetizacije hrvatskih autocesta
[eng] Pluralism or Polarisation of the Mass Media on the Internet: The Case of Monetisation of Croatian Motorways
Bilić, Paško; Balabanić, Ivan
Izvorni znanstveni članak
Revija za sociologiju, Vol. 46, No. 2, 2016.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (967 KB)
Hrčak ID: 170376
[hrv] EU PRAVO NA ZABORAV I GLOBALNI INTERNET: IZVRŠAVANJE ZAHTJEVA ZA UKLANJANJE POVEZNICA NA PRETRAŽIVAČIMA
[eng] EU RIGHT TO BE FORGOTTEN AND GLOBAL INTERNET: ENFORCEMENT OF DELINKING REQUESTS
Gumzej, Nina
Pregledni rad
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (756 KB)
Hrčak ID: 176512
 [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  >