hrcak mascot   Srce   HID

Rezultati pretrage

Broj rezultata: 10 Sortiraj prema: Relevantnosti Datumu izdavanja
[hrv] Spolne razlike u atribucijama negativnih i pozitivnih događaja te depresivnim simptomima
[eng] Gender Differences in Attributions for Negative and Positive Events, and Symptoms of Depression
Kurtović, Ana; Marčinko, Ivana
Izvorni znanstveni članak
Psihologijske teme, Vol. 20, No. 1, 2011.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (297 KB)
Hrčak ID: 68679
[hrv] ATRIBUIRANJE VLASTITOG DELINKVENTNOG PONAŠANJA NISKO RIZIČNIH I VISOKO RIZIČNIH MALOLJETNIH DELINKVENATA
[eng] DELINQUENT BEHAVIOR ATTRIBUTIONS OF LOW-RISK AND HIGH-RISK JUVENILE DELINQUENTS
Ricijaš, Neven
Izvorni znanstveni članak
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (237 KB)
Hrčak ID: 40730
[eng] RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTIONS FOR SUCCESS AND FAILURE AND SELF-ESTEEM, HOPELESSNESS, AND DEPRESSION IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
[hrv] ODNOS ATRIBUCIJA USPJEHA I NEUSPJEHA SA SAMOPOŠTOVANJEM, BEZNADNOŠĆU I DEPRESIVNOŠĆU KOD SREDNJOŠKOLACA
Kurtović, Ana
Izvorni znanstveni članak
Croatian Journal of Education, Vol. 14, No. 4, 2012.
Hrčak ID: 94331
[eng] Research on the Infrahumanization Effect: A Review
[hrv] PREGLED ISTRAŽIVANJA INFRAHUMANIZACIJE
LÖW, Ajana
Pregledni rad
Društvena istraživanja, Vol. 21, No. 4 (118), 2012.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / (249 KB)
Hrčak ID: 95290
[hrv] UČENIČKO TUMAČENJE USPJEHA I NEUSPJEHA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA
[eng] Students’ Attribution of Success and Failure in EFL
[ger] Wie die Schüler den Erfolg und Misserfolg im Englischunterricht erklären?
Pavičić Takač, Višnja; Varga, Rahela
Izvorni znanstveni članak
Život i škola, Vol. LVII, No. 26, 2011.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (211 KB)
Hrčak ID: 77321
[hrv] Uloga metakognitivnih vjerovanja, automatskih misli za vrijeme učenja i atribucija uspjeha u objašnjenju ispitne anksioznosti i akademskoga uspjeha studenata
[eng] The Role of Metacognitive Beliefs, Automatic Thoughts During Learning and Attribution of Success in Students' Test Anxiety and Academic Achievement
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Miljević, Mirjana
Izvorni znanstveni članak
Psihologijske teme, Vol. 18, No. 1, 2009.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (2 MB)
Hrčak ID: 39920
[eng] Students' Motivation for Learning Mathematics in Mathematical and Language-Program Gymnasiums
[hrv] Motivacija učenika prirodoslovno-matematičkih i jezičnih gimnazija za učenje matematike
Pavlin-Bernardić, Nina; Rovan, Daria; Marušić, Anamarija
Izvorni znanstveni članak
Croatian Journal of Education, Vol. 19, No. 1, 2017.
Hrčak ID: 179504
[hrv] NEKE DETERMINANTE STAVOVA PREMA OSOBAMA SA PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA
[eng] SOME DETERMINANTS OF THE ATTITUDES TOWARDS PERSONS WITH MENTAL DISORDERS
Kurtović, Ana; Svalina, Nikolina
Izvorni znanstveni članak
Mostariensia, Vol. 20, No. 1-2, 2016.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (154 KB)
Hrčak ID: 170883
[hrv] Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu
[eng] Determinants of Procrastination in Academic Settings
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara
Izvorni znanstveni članak
Društvena istraživanja, Vol. 24, No. 1, 2015.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (217 KB)
Hrčak ID: 138438
[hrv] PERCEPCIJA RODITELJSKOGA PONAŠANJA, ŠKOLSKA SAMOEFIKASNOST I KAUZALNE ATRIBUCIJE U KONTEKSTU SAMOREGULACIJE UČENJA
[eng] Perception of Parental Behavior, Academic Self-Efficacy and Causal Attributions in the Context of Self-Regulated Learning
[ger] Die Wahrnehmung elterlichen Verhaltens, Selbsteffizienz in der Schule und Kausalattribuierung im Kontext selbstregulierten Lernens
Sorić, Izabela; Vulić-Prtorić, Anita
Izvorni znanstveni članak
Društvena istraživanja, Vol. 15, No. 4-5 (84-85), 2006.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (225 KB)
Hrčak ID: 10878
 [1-10]