hrcak mascot   Srce   HID

Rezultati pretrage

Broj rezultata: 96 Sortiraj prema: Relevantnosti Datumu izdavanja
[hrv] ANALIZA MIŠLJENJA PROIZVOĐAČA PŠENIČNOG BRAŠNA NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE U ODNOSU NA ODABRANE AGROEKONOMSKE POKAZATELJE
Balaž, Davor; Zmaić, Krunoslav; Sindik, Joško
Pregledni rad
Ekonomska misao i praksa, Vol. , No. 2, 2015.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (582 KB)
Hrčak ID: 149651
[hrv] ASAS indeks zdravlja - prijevod na hrvatski jezik i preliminarni rezultati razvoja specifične mjere za aksijalni spondiloartritis
[eng] ASAS Health Index - translation to Croatian language and preliminary results of developing an instrument specific for axial spondyloarthritis
Grazio, Simeon; Grubišić, Frane; Skala Kavanagh, Hana; Doko, Ines; Šegota, Adelmo
Sažetak sa skupa
Reumatizam, Vol. 60, No. 2, 2013.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (423 KB)
Hrčak ID: 123410
[hrv] Funkcionalna procjena križobolje modificiranim Oswestri upitnikom
[eng] Functional evaluation of low back pain using modified Oswestri questionnaire
Rosić, Davorka; Čizmić, Rossana; Škreb-Rakijašić, Nadica; Barišić, Zdenka; Gnjidić, Zoja
Sažetak sa skupa
Reumatizam, Vol. 58, No. 2, 2011.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (411 KB)
Hrčak ID: 124419
[hrv] Naputak za ispitivanje i obrađivanje čakavskih govora
Finka, Božidar
Izvorni znanstveni članak
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (4 MB)
Hrčak ID: 195373
[hrv] Praktični aspekti korištenja upitnika u obradi terena kod ubojstva
Kondor-Langer, Mirjana
Stručni rad
Kriminalistička teorija i praksa, Vol. 3., No. 2/2016., 2016.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (280 KB)
Hrčak ID: 182424
[hrv] Učestalost alkoholom uzrokovanih poremećaja kod bolesnika liječenih u Dnevnoj bolnici odjela psihijatrije Opće bolnice Bjelovar
Grabovac, Đurđica; Rafaj, Goranka; Lauš, Damir
Izvorni znanstveni članak
Sestrinski glasnik, Vol. 20, No. 2, 2015.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (253 KB)
Hrčak ID: 140794
[hrv] Liječenje urinarne inkontinencije s magnetnom terapijom
Lukanović, David
Izvorni znanstveni članak
Physiotherapia Croatica, Vol. 15, No. 1., 2017.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (124 KB)
Hrčak ID: 183272
[hrv] Incidencija zlostavljanosti u djetinjstvu na uzorku studenata zagrebačkih fakulteta
[eng] Incidence of child abuse on a sample of Zagreb university students
Vranić, Andrea; Karlović, Ana; Gabelica, Dina
Stručni rad
Suvremena psihologija, Vol. 5, No. 1, 2002.
Cjeloviti tekst:
Hrčak ID: 3215
[hrv] Metrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen-52
Lorger, Marija; Barić, Renata
Izvorni znanstveni članak
Napredak, Vol. 153, No. 3-4, 2012.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (348 KB)
Hrčak ID: 138872
[hrv] Pouzdanost upitnika za istraživanje potreba korisnika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Horvat, Jasna; Pavlinić, Silva
Pregledni rad
Ekonomski vjesnik, Vol. XI, No. 1-2, 1998.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (756 KB)
Hrčak ID: 206397
 [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-96]  >