hrcak mascot   Srce   HID

Rezultati pretrage

Broj rezultata: 4 Sortiraj prema: Relevantnosti Datumu izdavanja
[hrv] Osjetljiva voltametrijska metoda za određivanje koncentracije prirodnog flavonoida kvercetina pomoću jednokratne grafitne elektrode
[eng] Sensitive Voltammetric Determination of Natural Flavonoid Quercetin on a Disposable Graphite Lead
Vu, Dai Long; Žabčíková, Simona; Červenka, Libor; Ertek, Bensu; Dilgin, Yusuf
Izvorni znanstveni članak
Food Technology and Biotechnology, Vol. 53, No. 4, 2015.
Cjeloviti tekst:   engleski / (390 KB)
Hrčak ID: 150128
[hrv] Karakterizacija pseudokapacitivnih svojstava kemijski priređenog MnO2 te kompozita MnO2/polipirol
[eng] Characterisation of Pseudocapacitive Properties of Chemically Prepared MnO2 and MnO2/Polypyrrole Composite
Šešelj, Nedjeljko; Sačer, Denis; Kraljić Roković, Marijana
Izvorni znanstveni članak
Kemija u industriji, Vol. 65, No. 3-4, 2016.
Cjeloviti tekst:   hrvatski / PDF (2 MB)
Hrčak ID: 154248
[hrv] Alternativni pristup mjerenju koncentracije nanočestica ZnO u kulturama humanih limfocita - spoj elektrokemije i testova genotoksičnosti
[eng] An alternative approach to studying the effects of ZnO nanoparticles in cultured human lymphocytes: combining electrochemistry and genotoxicity tests
Branica, Gina; Mladinić, Marin; Omanović, Dario; Želježić, Davor
Izvorni znanstveni članak
Cjeloviti tekst:   engleski / (683 KB)
Hrčak ID: 170509
[hrv] Određivanje antioksidativnog kapaciteta uzoraka kakao praha, crne i mliječne čokolade pomoću cikličke voltametrije: korelacija s rezultatima spektrofotometrijskog ispitivanja i udjelima pojedinačnih fenolnih spojeva
[eng] Cyclic Voltammetric Determination of Antioxidant Capacity of Cocoa Powder, Dark Chocolate and Milk Chocolate Samples: Correlation with Spectrophotometric Assays and Individual Phenolic Compounds
Brcanović, Jelena M.; Pavlović, Aleksandra N.; Mitić, Snežana S.; Stojanović, Gordana S.; Manojlović, Dragan D.; Kaličanin, Biljana M.; Veljković, Jovana N.
Izvorni znanstveni članak
Food Technology and Biotechnology, Vol. 51, No. 4, 2013.
Cjeloviti tekst:   engleski / (269 KB)
Hrčak ID: 114462
 [1-4]