hrcak mascot   Srce   HID

Časopisi po područjima - Politologija


Amalgam ISSN 1845-7967 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Anali Hrvatskog politološkog društva : časopis za politologiju ISSN 1845-6707 (Tisak),ISSN 1847-5299 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 12

Andragoški glasnik : Glasilo Hrvatskog andragoškog društva ISSN 1331-3134 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 13

Croatian International Relations Review ISSN 1331-1182 (Tisak),ISSN 1848-5782 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 48

Diskrepancija : studentski časopis za društveno-humanističke teme ISSN 1332-3415 (Tisak),ISSN 1333-9079 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 16

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja ISSN 1330-0288 (Tisak),ISSN 1848-6096 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 99

Ekonomski pregled ISSN 0424-7558 (Tisak),ISSN 1848-9494 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 113

Europske studije ISSN 1849-8698 (Tisak),ISSN 2459-6701 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 3

Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis ISSN 1848-3518 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 8

Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave ISSN 1848-0357 (Tisak),ISSN 1849-2150 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 45

In medias res : časopis filozofije medija ISSN 1848-6304 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS ISSN 1334-4684 (Tisak),ISSN 1334-4676 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 37

Mali Levijatan : studentski časopis za politološke teme ISSN 1846-0771 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 3

Media, culture and public relations ISSN 1333-6371 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Međunarodne studije : časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju ISSN 1332-4756 (Tisak),ISSN 2459-623X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Migracijske i etničke teme ISSN 1333-2546 (Tisak),ISSN 1848-9184 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 98

Mostariensia : časopis za humanističke znanosti ISSN 1023-8638 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 4

Pilar : časopis za društvene i humanističke studije ISSN 1846-3010 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 15

Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja ISSN 1333-5286 (Tisak),ISSN 1848-8854 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 29

Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira ISSN 1331-5595 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 29

Politička misao : časopis za politologiju ISSN 0032-3241 (Tisak),ISSN 1846-8721 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 214

Političke analize ISSN 1847-4977 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 29

Političke perspektive ISSN 2217-561X (Tisak),ISSN 2335-027X (Online)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku ISSN 0352-5317 (Tisak),ISSN 1849-0840 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 16

Revija za socijalnu politiku ISSN 1330-2965 (Tisak),ISSN 1845-6014 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 73

Revija za sociologiju ISSN 0350-154X (Tisak),ISSN 1846-7954 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 101

Studia Polensia ISSN 1848-4905 (Tisak),ISSN 2459-6256 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Suvremene teme : međunarodni časopis za društvene i humanističke znanosti ISSN 1849-2428 (Tisak),ISSN 1847-2397 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 8

The journal of philosophical economics : Reflections on economic and social issues ISSN 1843-2298 (Tisak),ISSN 1844-8208 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 4