Skoči na glavni sadržaj

Politike korištenja metapodataka i radova

Politika korištenja metapodataka

Metapodaci objavljeni na Portalu Hrčak mogu se koristiti u bilo kojem mediju bez prethodne dozvole uz uvjete:

  1. da se objavi poveznica na stranicu s metapodacima (npr. https://hrcak.srce.hr/100) ili na izvorni zapis (https://hrcak.srce.hr/oai/?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:hrcak.srce.hr:100),

  2. da se kao izvor navede naziv "Hrčak - Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa".

Politika korištenja radova

  1. Radovi objavljeni na Portalu Hrčak mogu se preuzimati za potrebe indeksiranja, pretraživanja i rudarenja (bez njihove objave) uz uvjete:

    1. da se na adresu hrcak@srce.hr prethodno dostave sljedeće informacije: naziv servisa koji će koristiti radove, predviđena učestalost preuzimanja radova, način korištenja radova i internetske adrese (IP) s kojih će servis pristupati podacima,

    2. da se na web sjedištu servisa kao izvor podataka navede "Hrčak - Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa", uključujući poveznicu na izvorni zapis na Hrčku.

  2. Radovi objavljeni na Portalu Hrčak mogu se preuzimati za pohranu i daljnju distribuciju te koristiti na druge načine sukladno pravima korištenja i dodijeljenim licencijama koje definiraju uredništva časopisa. Prava korištenja i licencija objavljeni su na stranici pojedinog časopisa (abecedni popis časopisa). Za tumačenje prava korištenja ili dodatno uređivanje prava korištenja obratite se uredništvu odgovarajućeg časopisa.