hrcak mascot   Srce   HID

Časopisi po područjima - Humanističke znanosti


Acta historico-oeconomica - časopis za ekonomsku povijest ISSN 1330-0024 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Acta Iadertina ISSN 1845-3392 (Tisak),ISSN 1849-1243 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Acta Medico-Historica Adriatica ISSN 1334-4366 (Tisak),ISSN 1334-6253 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 28

Acta Turistica Nova ISSN 1846-4394 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

Adrias ISSN 0352-9924 (Tisak),ISSN 1848-7807 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 10

Amalgam - časopis studenata sociologije ISSN 1845-7967 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 2

Anafora - časopis za znanost o književnosti ISSN 1849-2339 (Tisak),ISSN 2459-5160 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Anali Hrvatskog politološkog društva ISSN 1845-6707 (Tisak),ISSN 1847-5299 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

Anali za povijest odgoja ISSN 1330-1020 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku ISSN 1330-0598 (Tisak),ISSN 1848-7815 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 20

Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku ISSN 1332-456X (Tisak),ISSN 1848-7831 (Online)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 8

Annales Instituti Archaeologici ISSN 1845-4046 (Tisak),ISSN 1848-6363 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

Archaeologia Adriatica ISSN 1846-4807 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 8

Arhivski vjesnik ISSN 0570-9008 (Tisak),ISSN 1848-3143 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 51

Ars Adriatica ISSN 1848-1590 (Tisak),ISSN 1848-7459 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 5

Art Bulletin ISSN 1848-2244 (Tisak),ISSN 1848-784X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Arti musices - Hrvatski muzikološki zbornik ISSN 0587-5455 (Tisak),ISSN 1848-9303 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 17

Artos časopis za znanost, umjetnost i kulturu ISSN 1849-4730 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Asseria ISSN 1334-2479 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 10

Atti ISSN 0392-9493 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 2

Autsajderski fragmenti ISSN 1845-9528 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Balkan Express ISSN 1846-2936 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Biblijski pogledi ISSN 1330-1497 (Tisak),ISSN 1849-0832 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 23

Bogoslovska smotra ISSN 0352-3101 (Tisak),ISSN 1848-9648 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 282

Bulletin of the International Association for Paleodontology ISSN 1846-6273 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 18

Civitas Crisiensis Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima ISSN 1849-3998 (Tisak),ISSN 1849-4285 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Collegium Antropologicum ISSN 0350-6134 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 76

Colloquia Maruliana ISSN 1332-3431 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 25

Cris: časopis Povijesnog društva Križevci ISSN 1332-2567 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 17

CRKVA U SVIJETU ISSN 0352-4000 (Tisak),ISSN 1848-9656 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 206

Croatian Journal of Philosophy ISSN 1333-1108 (Tisak),ISSN 1847-6139 (Online)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Croatica Christiana Periodica ISSN 0350-7823 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 75

Croatica et Slavica Iadertina ISSN 1845-6839 (Tisak),ISSN 1849-0131 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 16

Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu ISSN 1849-1111 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 2

Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči ISSN 0350-7831 (Tisak),ISSN 1849-1081 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 67

Časopis za hrvatske studije ISSN 1440-0448 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 9

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske ISSN 1846-3223 (Tisak),ISSN 2459-4857 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 6

Časopis za suvremenu povijest ISSN 0590-9597 (Tisak),ISSN 1848-9079 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 38

Čemu ISSN 1330-7193 (Tisak),ISSN 1334-6857 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 16

Dani Hvarskoga kazališta. Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu ISSN 1849-0158 (Tisak),ISSN 1849-0255 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 41

Diacovensia ISSN 1330-2655 (Tisak),ISSN 1849-014X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 45

Diadora ISSN 0417-4046 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Diskrepancija ISSN 1332-3415 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 10

Disputatio philosophica ISSN 1332-1056 (Tisak),ISSN 1849-0174 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 17

Drugost ISSN 1847-6678 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Društvena istraživanja ISSN 1330-0288 (Tisak),ISSN 1848-6096 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 95

Dubrovnik Annals ISSN 1331-3878 (Tisak),ISSN 1848-8153 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 19

Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša ISSN 1845-5867 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

Epulon ISSN 1334-1464 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Essehist ISSN 1847-6236 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Ethnologica Dalmatica ISSN 0353-9210 (Tisak),ISSN 1849-1030 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 23

Etnološka istraživanja ISSN 0351-4323 (Tisak),ISSN 1847-6198 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

Etnološka tribina ISSN 0351-1944 (Tisak),ISSN 1848-9540 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 41

European Journal of Analytic Philosophy ISSN 1845-8475 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 19

Explorations in English Language and Linguistics ISSN 2303-4858 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Filologija ISSN 0449-363X (Tisak),ISSN 1848-8919 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 32

Filološke studije ISSN 1857-6060 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 7

Filozofska istraživanja ISSN 0351-4706 (Tisak),ISSN 1848-2309 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 34

FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja ISSN 0353-4642 (Tisak),ISSN 1848-9680 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 41

Folia onomastica Croatica ISSN 1330-0695 (Tisak),ISSN 1848-7858 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 13

Fontes: izvori za hrvatsku povijest ISSN 1330-6804 (Tisak),ISSN 1849-0522 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 20

Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin ISSN 0351-7926 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice ISSN 1331-7172 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Godišnjak TITIUS: godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke ISSN 1847-0742 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 6

Građa i prilozi za povijest Dalmacije ISSN 0351-4307 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Građa za povijest književnosti hrvatske ISSN 0351-2703 (Tisak)
status: prestao izlaziti
ovdje objavljenih brojeva: 1

Hercegovina ISSN 0351-4552 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu ISSN 1848-0837 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Historijski zbornik ISSN 0351-2193 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 13

Histria antiqua ISSN 1331-4270 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Histria archaeologica ISSN 0350-6320 (Tisak),ISSN 1848-932X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 9

Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva ISSN 1848-1183 (Tisak),ISSN 1849-5699 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Holon ISSN 1848-3518 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 7

Hrvatistika ISSN 1846-1522 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 5

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja ISSN 1331-3010 (Tisak),ISSN 1848-7734 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 41

Hrvatski ISSN 1845-8793 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 16

Hrvatski dijalektološki zbornik ISSN 0439-691X (Tisak),ISSN 2459-4849 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 7

Hrvatski filmski ljetopis ISSN 1330-7665 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Hrvatski jezik ISSN 1849-3394 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

IMAGES - Journal for visual studies ISSN 1848-9478 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 2

In Medias Res: časopis filozofije medija ISSN 1848-6304 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 7

Interdisciplinary Description of Complex Systems ISSN 1334-4684 (Tisak),ISSN 1334-4676 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 34

International Review of the Aesthetics and Sociology of Music ISSN 0351-5796 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 6

JAHR - European Journal of Bioethics ISSN 1847-6376 (Tisak),ISSN 1848-7874 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 12

Jat ISSN 1848-8110 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 2

Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika ISSN 0021-6925 (Tisak),ISSN 1849-174X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 106

Jezikoslovlje ISSN 1331-7202 (Tisak),ISSN 1848-9001 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 27

Kairos: Evanđeoski teološki časopis ISSN 1846-4580; 1846-4599 (Tisak),ISSN 1848-2511; 1848-2503 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 18

KAJ - časopis za književnost, umjetnost, kulturu ISSN 0453-1116 (Tisak),ISSN 1848-7920 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 25

Kateheza ISSN 0351-9007 (Tisak)
status: prestao izlaziti
ovdje objavljenih brojeva: 47

Klesarstvo i graditeljstvo ISSN 0353-7897 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 9

Kroatologija ISSN 1847-8050 (Tisak),ISSN 1848-9117 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 9

Kulturna baština ISSN 0351-0557 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 9

Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj ISSN 1334-8671 (Tisak),ISSN 1845-4356 (Online)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 10

LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik ISSN 1846-2197 (Tisak),ISSN 1848-4972 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 17

Latina et Graeca ISSN 0350-414X (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 7

Libellarium : časopis za istraživanje pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova ISSN 1846-8527 (Tisak),ISSN 1846-9213 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 14

Libri & Liberi ISSN 1848-3488 (Tisak),ISSN 1848-5871 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 8

Magistra Iadertina ISSN 1846-3606 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 10

mali Levijatan ISSN 1846-0771 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Media, Culture and Public Relations ISSN 1333-6371 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 8

Metodički obzori ISSN 1846-1484 (Tisak),ISSN 1848-8455 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 21

Metodički ogledi ISSN 0353-765X (Tisak),ISSN 1848-2325 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 24

Migracijske i etničke teme ISSN 1333-2546 (Tisak),ISSN 1848-9184 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 96

Miscellanea Hadriatica et Mediterranea ISSN 1849-0670 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Modruški zbornik ISSN 1846-419X (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

MOSTARIENSIA ISSN 1023-8638 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Muzejski vjesnik. Glasilo muzeja Sjeverozapadne Hrvatske ISSN 0350-9370 (Tisak),ISSN 1849-1774 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 13

Narodna starina ISSN 1849-1510 (Tisak),ISSN 1849-1529 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 31

Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku ISSN 0547-2504 (Tisak),ISSN 1848-865X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 74

NAŠE MORE, Znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo ISSN 0469-6255 (Tisak),ISSN 1848-6320 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 48

Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu ISSN 1846-8292 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 6

Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja ISSN 1334-2312 (Tisak),ISSN 1848-8676 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 36

Nuntius ISSN 1333-3852 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Obnovljeni život ISSN 0351-3947 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 397

Odraz ISSN 1847-3288 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Opuscula Archaeologica Radovi Arheološkog zavoda ISSN 0473-0992 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 35

Peristil ISSN 0553-6707 (Tisak),ISSN 1849-6547 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 19

PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije ISSN 1846-3010 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 14

Počeci ISSN 1331-0569 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 12

Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja ISSN 1333-5286 (Tisak),ISSN 1848-8854 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 27

POLEMOS: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira ISSN 1331-5595 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 27

Policija i sigurnost ISSN 1330-0229 (Tisak),ISSN 1848-428X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 33

Politička misao ISSN 0032-3241 (Tisak),ISSN 1846-8721 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 209

Političke perspektive ISSN 2217-561X (Tisak),ISSN 2335-027X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research ISSN 1332-0718 (Tisak),ISSN 1846-8438 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 21

Portal, Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda ISSN 1847-9464 (Tisak),ISSN 1848-6681 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 6

Povijesni prilozi ISSN 0351-9767 (Tisak),ISSN 1848-9087 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 46

Povijesni zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno nasljeđe ISSN 1846-3819 (Tisak),ISSN 1849-0956 (Online)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Povijest u nastavi ISSN 1334-1375 (Tisak),ISSN 1849-1480 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 19

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu ISSN 1330-0644 (Tisak),ISSN 1848-6371 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 27

Prilozi povijesti otoka Hvara ISSN 0353-0957 (Tisak),ISSN 1849-5354 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 13

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji ISSN 0555-1145 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 36

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine ISSN 0350-2791 (Tisak),ISSN 1847-4489 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 45

Pro tempore - časopis studenata povijesti ISSN 1334-8302 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 6

Problemi sjevernog Jadrana ISSN 0351-8825 (Tisak),ISSN 1848-7866 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 6

Prolegomena: časopis za filozofiju ISSN 1333-4395 (Tisak),ISSN 1846-0593 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 28

Quaderni ISSN 0350-6746 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Radovi Instituta za povijest umjetnosti ISSN 0350-3437 (Tisak),ISSN 1845-4534 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 6

Radovi Staroslavenskog instituta ISSN 0514-5058 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 9

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest ISSN 0353-295X (Tisak),ISSN 1849-0344 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 45

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru ISSN 1330-0474 (Tisak),ISSN 1848-8943 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 18

Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi ISSN 1848-6231 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin ISSN 0352-9509 (Tisak),ISSN 1848-7890 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 19

Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru ISSN 1846-9787 (Tisak),ISSN 1848-7912 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 8

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje ISSN 1331-6745 (Tisak),ISSN 1849-0379 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 42

Review of Croatian History ISSN 1845-4380 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

Revija za sociologiju ISSN 0350-154X (Tisak),ISSN 1846-7954 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 97

Riječ ISSN 1330-917X (Tisak)
status: prestao izlaziti
ovdje objavljenih brojeva: 4

Riječki teološki časopis (RTČ) ISSN 1330-0377 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 29

Rijeka ISSN 1330-6995 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 2

Rostra ISSN 1846-7768 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 0

Scopus: časopis za filozofiju studenata Hrvatskih studija ISSN 1330-9986 (Tisak),ISSN 1849-0980 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 2

Scrinia Slavonica ISSN 1332-4853 (Tisak),ISSN 1848-9109 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 12

Senjski zbornik ISSN 0582-673X (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 34

SIC - časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje ISSN 1847-7755 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

Slovo: časopis Staroslavenskog instituta ISSN 0583-6255 (Tisak),ISSN 1849-1049 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 46

Služba Božja ISSN 0037-7074 (Tisak),ISSN 1849-1057 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 41

Sociologija i prostor ISSN 1846-5226 (Tisak),ISSN 1849-0387 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 120

Spectrum - ogledi i prinosi studenata teologije ISSN 0352-6968 (Tisak),ISSN 1849-1065 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 10

Starohrvatska prosvjeta ISSN 0351-4536 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 49

Studentski časopis za književnost, književnu i kulturnu teoriju k. ISSN 1334-0999 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Studia ethnologica Croatica ISSN 1330-3627 (Tisak),ISSN 1848-9532 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 23

Studia lexicographica ISSN 1846-6745 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 13

Studia Polensia ISSN 1848-4905 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia ISSN 0039-3339 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 47

Suvremena lingvistika ISSN 0586-0296 (Tisak),ISSN 1847-117X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 31

Suvremene teme ISSN 1849-2428 (Tisak),ISSN 1847-2397 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 7

Synthesis philosophica ISSN 0352-7875 (Tisak),ISSN 1848-2317 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 18

Tabula - Časopis Odjela za humanističke znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ISSN 1331-7830 (Tisak),ISSN 1849-1685 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 5

TEDI Međunarodni interdisciplinarni časopis ISSN 1847-9545 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 5

The Holistic Approach to Environment ISSN 1848-0071 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 22

The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and social issues ISSN 1843-2298 (Tisak),ISSN 1844-8208 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Turizam: znanstveno-stručni časopis ISSN 1332-7461 (Tisak),ISSN 1849-1545 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 37

Tusculum ISSN 1846-9469 (Tisak),ISSN 1849-0417 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 8

Umjetnost riječi ISSN 0503-1583 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 9

Vinodolski zbornik ISSN 0351-5516 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu ISSN 0350-7165 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 74

Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu ISSN 0351-0891 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 28

Vjesnik istarskog arhiva ISSN 0353-7153 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 12

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku ISSN 1845-7789 (sv 98-106 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 11

Zagreber Germanistische Beiträge ISSN 1330-0946 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Zbornik Janković ISSN 1849-6873 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1

Zbornik Lovranšćine ISSN 1847-5922 (Tisak)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 3

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU / Zbornik Historijskog zavoda JA / Zbornik Historijskog instituta JA ISSN 1330-7134 (Tisak),ISSN 1848-896X (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 32

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu ISSN 1846-9426 (Tisak),ISSN 2459-5128 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 5

Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku ISSN 1846-6699 (Tisak),ISSN 1846-6656 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 4

Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku ISSN 1849-630X (Tisak),ISSN 1849-6571 (Online)
status: aktivan
ovdje objavljenih brojeva: 2

ZBORNIK VELEUČILIŠTA U KARLOVCU ISSN 1848-3038 (Tisak)
status: neaktivan
ovdje objavljenih brojeva: 1