hrcak mascot   Srce   HID

Journals by domain - Humanistic Sciences


Academic annual TITIUS : anals of interdisciplinary research in the Krka river basin ISSN 1847-0742 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 6

Acta historico-oeconomica : jurnal of economic history ISSN 1330-0024 (Print)
Status in HRČAK: stopped issuing
Published issues in Hrčak: 1

Acta Iadertina ISSN 1845-3392 (Print),ISSN 1849-1243 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 0

Acta medico-historica Adriatica ISSN 1334-4366 (Print),ISSN 1334-6253 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 30

Acta turistica nova ISSN 1846-4394 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 11

Adrias : Croatian Academy of Arts and Sciences Split Institute of Arts and Sciences journal ISSN 0352-9924 (Print),ISSN 1848-7807 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 10

Amalgam : the magazine of sociology students ISSN 1845-7967 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 2

Anafora : Journal of Literary Studies ISSN 1849-2339 (Print),ISSN 2459-5160 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 6

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku ISSN 1330-0598 (Print),ISSN 1848-7815 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 22

Annales Instituti Archaeologici ISSN 1845-4046 (Print),ISSN 1848-6363 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 12

Annals for the History of Education ISSN 1330-1020 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 2

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal ISSN 1845-6707 (Print),ISSN 1847-5299 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 12

Annals of the Institute for Scientific and Art Research Work in Osijek ISSN 1332-456X (Print),ISSN 1848-7831 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 8

Archaeologia Adriatica ISSN 1846-4807 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 9

Ars Adriatica ISSN 1848-1590 (Print),ISSN 1848-7459 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 6

Art bulletin ISSN 1848-2244 (Print),ISSN 1848-784X (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 5

Arti musices : Croatian Musicological Review ISSN 0587-5455 (Print),ISSN 1848-9303 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 18

Artos : Journal for Science, Arts and Culture ISSN 1849-4730 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 5

Asseria ISSN 1334-2479 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 10

Atti ISSN 0392-9493 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 3

Balkan express : studentski časopis za južnoslavenske jezike, književnost i kulturu ISSN 1846-2936 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 0

Biblical Perspectives ISSN 1330-1497 (Print),ISSN 1849-0832 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 23

Book of Proceedings of Karlovac University of Applied Sciences ISSN 1848-3038 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 1

Building and Stone-masonry ISSN 0353-7897 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 10

Bulletin d'archives ISSN 0570-9008 (Print),ISSN 1848-3143 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 52

Bulletin of the International association for paleodontology ISSN 1846-6273 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 20

Church in the World : Church in the World ISSN 0352-4000 (Print),ISSN 1848-9656 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 210

City of Split Heritage Journal ISSN 0351-0557 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 32

Civitas Crisiensis : papers of the Institute for scientific research and artistic work of Koprivnica - Križevci county in Križevci ISSN 1849-3998 (Print),ISSN 1849-4285 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 1

Collected papers of Šibenik College : Collected papers of Šibenik College ISSN 1846-6699 (Print),ISSN 1846-6656 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 7

Collegium antropologicum ISSN 0350-6134 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 81

Colloquia Maruliana ... ISSN 1332-3431 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 25

Contemporary issues : international journal for social sciences & humanities ISSN 1849-2428 (Print),ISSN 1847-2397 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 8

Contemporary linguistics ISSN 0586-0296 (Print),ISSN 1847-117X (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 33

Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb ISSN 1330-0644 (Print),ISSN 1848-6371 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 28

Contributions to the History of Art in Dalmatia ISSN 0555-1145 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 42

Contributions to the History of Hvar Island ISSN 0353-0957 (Print),ISSN 1849-5354 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 13

Cris : journal of the Historical Society of Križevci ISSN 1332-2567 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 18

Croatian cinema chronicle ISSN 1330-7665 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 0

Croatian Journal of Philosophy ISSN 1333-1108 (Print),ISSN 1847-6139 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 7

Croatian Language ISSN 1849-3394 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 13

Croatian Political Science Review ISSN 0032-3241 (Print),ISSN 1846-8721 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 214

Croatian review of rehabilitation research ISSN 1331-3010 (Print),ISSN 1848-7734 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 43

Croatian Studies Review ISSN 1440-0448 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 10

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture ISSN 1849-1111 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 10

Croatica Christiana periodica ISSN 0350-7823 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 77

Croatica et Slavica Iadertina ISSN 1845-6839 (Print),ISSN 1849-0131 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 18

Croatology ISSN 1847-8050 (Print),ISSN 1848-9117 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 10

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi ISSN 0350-7831 (Print),ISSN 1849-1081 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 68

Diadora : journal of the Archaeological Museum in Zadar ISSN 0417-4046 (Print),ISSN 2459-7694 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 3

Discrepancy : Students' journal for social sciences and humanities ISSN 1332-3415 (Print),ISSN 1333-9079 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 16

Disputatio philosophica : International journal on philosophy and religion ISSN 1332-1056 (Print),ISSN 1849-0174 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 18

Divine Service : Liturgical periodical ISSN 0037-7074 (Print),ISSN 1849-1057 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 59

Društvena istraživanja : journal for general social issues ISSN 1330-0288 (Print),ISSN 1848-6096 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 99

Dubrovnik annals ISSN 1331-3878 (Print),ISSN 1848-8153 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 20

Economic and ecohistory : scientific research journal for economic and environmental history ISSN 1845-5867 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 12

Ephemerides theologicae Diacovenses ISSN 1330-2655 (Print),ISSN 1849-014X (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 49

Ephemerides theologicae Fluminenses ISSN 1330-0377 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 31

Ephemerides theologicae Zagrabienses ISSN 0352-3101 (Print),ISSN 1848-9648 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 285

Epvlon : journal of Student's of History of University Juraj Dobrila in Pula = Epvlon rivista degli studenti di storia dell' Universita Juraj Dobrila di Pola ISSN 1334-1464 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 0

Essehist : časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti ISSN 1847-6236 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 3

Ethnologica Dalmatica ISSN 0353-9210 (Print),ISSN 1849-1030 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 24

Ethnological Research ISSN 0351-4323 (Print),ISSN 1847-6198 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 12

Etnološka tribina : Journal of Croatian Ethnological Society ISSN 0351-1944 (Print),ISSN 1848-9540 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 43

European journal of analytic philosophy ISSN 1845-8475 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 23

Explorations in English Language and Linguistics ISSN 2303-4858 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 6

Filologija ISSN 0449-363X (Print),ISSN 1848-8919 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 48

Filozofska istraživanja ISSN 0351-4706 (Print),ISSN 1848-2309 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 42

FLUMINENSIA : Journal for philological research ISSN 0353-4642 (Print),ISSN 1848-9680 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 44

Folia onomastica Croatica ISSN 1330-0695 (Print),ISSN 1848-7858 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 23

Fontes : izvori za hrvatsku povijest ISSN 1330-6804 (Print),ISSN 1849-0522 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 21

Foreign languages : a journal of applied linguistics ISSN 0351-0840 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 4

Govor ISSN 0352-7565 (Print),ISSN 1849-2126 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 58

Hercegovina : Časopis za kulturno i povijesno naslijeđe ISSN 0351-4552 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 2

Historia Varasdiensis : Journal of Varazdin history ISSN 1848-0837 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 3

Historical contributions = Historische Beiträge ISSN 0351-9767 (Print),ISSN 1848-9087 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 48

Historical Journal ISSN 0351-2193 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 18

History Teaching ISSN 1334-1375 (Print),ISSN 1849-1480 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 22

Histria : rivista della Societ? Storica Istriana = Histria : časopis Istrskega zgodovinskega društva = Histria : the Istrian Historical Society review ISSN 1848-1183 (Print),ISSN 1849-5699 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 5

Histria antiqua ISSN 1331-4270 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 3

Histria archaeologica : Časopis Arheološkog muzeja Istre ISSN 0350-6320 (Print),ISSN 1848-932X (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 10

Holon : postdisciplinary scientific-professional journal ISSN 1848-3518 (Online)
Status in HRČAK: stopped issuing
Published issues in Hrčak: 8

Hrvatistika : studentski jezikoslovni časopis ISSN 1846-1522 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 5

Hrvatski : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture ISSN 1845-8793 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 17

Hrvatski dijalektološki zbornik ISSN 0439-691X (Print),ISSN 2459-4849 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 10

Hvar City Theatre Days ISSN 1849-0158 (Print),ISSN 1849-0255 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 42

Images ISSN 1848-9478 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 2

In Medias Res : Journal of the Philosophy of Media ISSN 1848-6304 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 9

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS ISSN 1334-4684 (Print),ISSN 1334-4676 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 37

International review of the aesthetics and sociology of music ISSN 0351-5796 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 6

JAHR ISSN 1847-6376 (Print),ISSN 1848-7874 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 14

Jat : časopis studenata kroatistike ISSN 1848-8110 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 2

Jezik : Periodical for the Culture of the Standard Croatian Language ISSN 0021-6925 (Print),ISSN 1849-174X (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 122

Journal of Dalmatian archaeology and history ISSN 1845-7789 (sv 98-106 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 12

Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split ISSN 1846-9426 (Print),ISSN 2459-5128 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 6

Journal of Historical Archives in Rijeka and Pazin ISSN 0351-0891 (Print)
Status in HRČAK: stopped issuing
Published issues in Hrčak: 28

Journal of Istrian Archive ISSN 0353-7153 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 14

Journal of the Archaeological Museum in Zagreb ISSN 0350-7165 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 74

Journal of the Institute of Croatian History ISSN 0353-295X (Print),ISSN 1849-0344 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 46

Journal of the Institute of History of Art ISSN 0350-3437 (Print),ISSN 1845-4534 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 9

Kairos : Evangelical Journal of Theology ISSN 1846-4580; 1846-4599 (Print),ISSN 1848-2511; 1848-2503 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 20

KAJ : Literature, Art and Culture Periodical ISSN 0453-1116 (Print),ISSN 1848-7920 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 28

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih ISSN 0351-9007 (Print)
Status in HRČAK: stopped issuing
Published issues in Hrčak: 47

Knjizevna smotra : Journal of World Literature ISSN 0455-0463 (Print),ISSN 2459-6329 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 4

Kvartal : Chronicle of Croatian Art History ISSN 1334-8671 (Print),ISSN 1845-4356 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 25

LAHOR : journal for Croatian as mother, second and foreign lanugage ISSN 1846-2197 (Print),ISSN 1848-4972 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 18

Latina et Graeca ISSN 0350-414X (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 9

Libellarium : journal for the history of writing, books and memory institutions ISSN 1846-8527 (Print),ISSN 1846-9213 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 17

Libri et liberi : journal of research on children's literature and culture ISSN 1848-3488 (Print),ISSN 1848-5871 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 10

Linguistics ISSN 1331-7202 (Print),ISSN 1848-9001 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 29

Little Leviathan : Student Journal for Themes in Political Science ISSN 1846-0771 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 3

Magistra Iadertina ISSN 1846-3606 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 11

Media, culture and public relations ISSN 1333-6371 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 10

Methodical Review : journal of philosophy of education ISSN 0353-765X (Print),ISSN 1848-2325 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 27

Methodological Horizons ISSN 1846-1484 (Print),ISSN 1848-8455 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 22

Migration and Ethnic Themes ISSN 1333-2546 (Print),ISSN 1848-9184 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 98

Miscellanea Hadriatica et Mediterranea ISSN 1849-0670 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 2

Modrus Proceedings ISSN 1846-419X (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 4

Mostariensia : journal of social sciences and humanities ISSN 1023-8638 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 4

Narodna starina ISSN 1849-1510 (Print),ISSN 1849-1529 (Online)
Status in HRČAK: stopped issuing
Published issues in Hrčak: 31

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research ISSN 0547-2504 (Print),ISSN 1848-865X (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 77

New presence : Review for intellectual and spiritual questions ISSN 1334-2312 (Print),ISSN 1848-8676 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 39

Nova Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture ISSN 1846-8292 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 0

Numizmatičke Vijesti ISSN 0546-9422 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 2

Nuntius : časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa ISSN 1333-3852 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 1

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences ISSN 0351-3947 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 402

Opuscula Archaeologica : Papers of the Department of Archaeology ISSN 0473-0992 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 35

Otherness ISSN 1847-6678 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 3

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology ISSN 0469-6255 (Print),ISSN 1848-6320 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 53

Outsiderly Fragments ISSN 1845-9528 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 1

Pannoniana : Journal of Humanities ISSN 2459-6760 (Print),ISSN 2459-7465 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 1

Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts ISSN 1330-7134 (Print),ISSN 1848-896X (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 34

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin ISSN 0352-9509 (Print),ISSN 1848-7890 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 20

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti ISSN 0553-6707 (Print),ISSN 1849-6547 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 43

Philological Studies ISSN 1857-6060 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 9

Physiotherapia Croatica ISSN 1846-9043 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 1

PILAR : Croatian Journal of Social Sciences and Humanities ISSN 1846-3010 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 15

Počeci : časopis bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja ISSN 1331-0569 (Print),ISSN 2459-6167 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 13

Podravina : scientific multidisciplinary research journal ISSN 1333-5286 (Print),ISSN 1848-8854 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 29

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace ISSN 1331-5595 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 29

Police and Security ISSN 1330-0229 (Print),ISSN 1848-428X (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 37

Polytechnic and design ISSN 1849-1995 (Print),ISSN 2459-6302 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 1

Političke perspektive ISSN 2217-561X (Print),ISSN 2335-027X (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 11

Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute ISSN 1847-9464 (Print),ISSN 1848-6681 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 7

Povijesni zbornik : godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe ISSN 1846-3819 (Print),ISSN 1849-0956 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 4

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine ISSN 0350-2791 (Print),ISSN 1847-4489 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 47

Pro tempore : časopis studenata povijesti ISSN 1334-8302 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 7

Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana ISSN 0351-8825 (Print),ISSN 1848-7866 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 7

Proceedings of the University of Dubrovnik ISSN 1849-630X (Print),ISSN 1849-6571 (Online)
Status in HRČAK: stopped issuing
Published issues in Hrčak: 3

Prolegomena : Journal of Philosophy ISSN 1333-4395 (Print),ISSN 1846-0593 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 30

Quaderni ISSN 0350-6746 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 4

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar ISSN 1846-9787 (Print),ISSN 1848-7912 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 9

Radovi Filozofskog fakulteta: Odsjek za povijest
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 5

Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi ISSN 1848-6231 (Print),ISSN 1848-8951 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 5

Radovi/Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar : Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar ISSN 1330-0474 (Print),ISSN 1848-8943 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 19

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje ISSN 1331-6745 (Print),ISSN 1849-0379 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 44

Reflection ISSN 1847-3288 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 0

Revue d'histoire contemporaine ISSN 0590-9597 (Print),ISSN 1848-9079 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 48

Review of Croatian history ISSN 1845-4380 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 12

Rijeka ISSN 1330-6995 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 2

Rostra : časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru ISSN 1846-7768 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 7

Scientific Journal of Maritime Research ISSN 1332-0718 (Print),ISSN 1846-8438 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 23

Scopus : Student Journal of Philosophy ISSN 1330-9986 (Print),ISSN 1849-0980 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 2

Scrinia Slavonica ISSN 1332-4853 (Print),ISSN 1848-9109 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 14

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture ISSN 0582-673X (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 35

SIC : a journal of literature, culture and literary translation ISSN 1847-7755 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 13

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute ISSN 0583-6255 (Print),ISSN 1849-1049 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 47

Society of German National Minority Yearbook ISSN 1331-7172 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 4

Sociological review ISSN 0350-154X (Print),ISSN 1846-7954 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 101

Sociology and Space ISSN 1846-5226 (Print),ISSN 1849-0387 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 122

Sources and contributions for the history of Dalmatia ISSN 0351-4307 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 4

Spectrum : ogledi i prinosi studenata teologije ISSN 0352-6968 (Print),ISSN 1849-1065 (Online)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 10

Starohrvatska prosvjeta ISSN 0351-4536 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 52

Student journal of literature, literary and cultural theory k. ISSN 1334-0999 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 4

Studia ethnologica Croatica ISSN 1330-3627 (Print),ISSN 1848-9532 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 24

Studia lexicographica : časopis za leksikografiju i enciklopedistiku ISSN 1846-6745 (Print),ISSN 2459-5578 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 16

Studia Polensia ISSN 1848-4905 (Print),ISSN 2459-6256 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 5

Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia : Revue publiée par les Sections romane, italienne et anglaise de la Faculté des Lettres de l’Université de Zagreb ISSN 0039-3339 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 48

Studies of the Old Church Slavonic Institute ISSN 0514-5058 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 9

Synthesis philosophica ISSN 0352-7875 (Print),ISSN 1848-2317 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 21

Tabula  : periodicus Facultatis philosophicae Polensis; rivista della Facoltà di lettere e filosofia; Journal od the Faculty of Humanities ISSN 1331-7830 (Print),ISSN 1849-1685 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 7

TEDI International interdisciplinary journal ISSN 1847-9545 (Print)
Status in HRČAK: inactive
Published issues in Hrčak: 5

The Art of Words : Journal of Literary, Theatre and Film Studies ISSN 0503-1583 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 16

The holistic approach to environment ISSN 1848-0071 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 26

The journal of philosophical economics : Reflections on economic and social issues ISSN 1843-2298 (Print),ISSN 1844-8208 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 4

The Museum Courier ISSN 0350-9370 (Print),ISSN 1849-1774 (Online)
Status in HRČAK: stopped issuing
Published issues in Hrčak: 14

The Preservation of Cultural Heritage in Croatia ISSN 0350-2589 (Print),ISSN ISSN 2459-668X (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 5

The Yearbook of the Varaždin City Museum ISSN 0351-7926 (Print)
Status in HRČAK: stopped issuing
Published issues in Hrčak: 4

Tourism : An International Interdisciplinary Journal ISSN 1332-7461 (Print),ISSN 1849-1545 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 45

Tusculum : časopis za solinske teme ISSN 1846-9469 (Print),ISSN 1849-0417 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 9

Vinodolski zbornik : godišnjak za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promicanje ljudskog stvaralaštva ISSN 0351-5516 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 2

West Croatian History Journal ISSN 1846-3223 (Print),ISSN 2459-4857 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 7

What for ISSN 1330-7193 (Print),ISSN 1334-6857 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 17

Word ISSN 1330-917X (Print)
Status in HRČAK: stopped issuing
Published issues in Hrčak: 4

Zagreb Contributions to German Studies ISSN 1330-0946 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 6

Zbornik Janković ISSN 1849-6873 (Print)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 1

Zbornik Lovranšćine ISSN 1847-5922 (Print),ISSN 2459-6108 (Online)
Status in HRČAK: active
Published issues in Hrčak: 4