Osobine medijskih publika i povjerenje u medije

Authors

  • Antonija Čuvalo Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Keywords:

Mediji, Povjerenje u medije, Vjerodostojnost medija, Medijska konzumacija, Medijske publike, Kulturni kapital

Abstract

U radu su opisana demografska obilježja medijskih publika kako bi se identifi cirale socio-demografske determinante povjerenja publika u medije i percepcije hrvatskog medijskog prostora. Analizirani podatci prikupljeni su u okviru istraživačkog projekta “Povjerenje u medije” Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s istraživačkom agencijom Media Metar iz Zagreba. Rad se temelji na pretpostavci da će se razlike u demografskim karakteristikama i kulturnom kapitalu medijskih publika odraziti i u različitim stavovima o medijima u Hrvatskoj općenito, kao i u generalnom povjerenju u hrvatske medije. U radu je najveći naglasak stavljen na razlike u stručnoj spremi, kao jednom od indikatora kulturnog kapitala, ali i razlike u drugim socio-demografskim obilježjima ispitanika u njihovu doživljaju povjerenja u medije i percepciji medija općenito. U segmentu medijske konzumacije analizira se učestalost praćenja medija, kao i koje medije ispitanici najčešće gledaju, slušaju i/ili čitaju. Rad se odnosi prvenstveno na aspekt percepcije vjerodostojnosti medija i očekivanja publike od medija. U radu se uzimaju u obzir i rezultati sličnih prijašnjih istraživanja te se nastoji ustanoviti u kojoj se mjeri percepcija povjerenja publika u medije može objasniti razlikama u socio-demografskim obilježjima, a naročito onima koje se mogu tumačiti kao razlike u kulturnom kapitalu.

Published

2017-12-14

Issue

Section

Articles