Etički prijepori i vjerodostojnost dnevnih novina – analiza tekstova s naslovnica Jutarnjeg lista i Večernjeg lista

Authors

  • Dunja Majstorović Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Keywords:

Etički prijepori, Tekstovi s naslovnica, Jutarnji list, Večernji list

Abstract

Cilj istraživanja bio je utvrditi etičke prijepore u tekstovima Jutarnjeg lista i Večernjeg lista na uzorku od mjesec dana. U sklopu istraživanja postavljene su tri hipoteze. U cilju provjere hipoteza analizom sadržaja novinskih tekstova utvrđeni su etički prijepori prema defi niranim kategorijama (anonimni izvori, prikazivanje samo jedne strane u sukobu, narušavanje prava čovjeka, neprimjereno izvještavanje, naslov koji ne odgovara tekstu). Isti su tekstovi razvrstani i u kategorije prema temama koje obrađuju. Dobiveni rezultati istraživanja potvrdili su sve tri postavljene hipoteze. Dokazano je kako u analiziranim tekstovima ima razmjerno velik broj etičkih prijepora. Od 95 analiziranih tekstova u Jutarnjem listu u 26 tekstova utvrđeno je 30 etičkih prijepora, dok je od 108 analiziranih tekstova u Večernjem listu u 23 teksta utvrđeno 29 etičkih prijepora. Također je uočeno kako ne postoji značajnija razlika u broju etičkih prijepora u tekstovima objavljenima u istraživanim novinama, a potvrdila se i treća hipoteza o najvećem broju etički prijepornih tekstova u kojima se obrađuju teme iz unutarnje politike. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na kršenje etičkih načela novinarstva što se može objasniti senzacionalizmom koji je sve više prisutan u dnevnim novinama. Rezultat takvog neprimjerenog izvještavanja značajno utječe na pad vjerodostojnosti novina kao medija.

Published

2017-12-14

Issue

Section

Articles