Konceptualne metafore u političkim intervjuima

Authors

  • Nikolina Borčić Veleučilište VERN

Keywords:

Konceptualna metafora, Analiza metafora, Izvorna domena, Ciljna domena, Politička komunikacija, Jezik politike, Politički intervju, Persuazivnost

Abstract

Članak predstavlja prikaz istraživanja uporabe konceptualnih metafora u političkim intervjuima u hrvatskim dnevnim novinama i tjednicima. Jezik uspješnih političara jest persuazivan jezik, oni nas uvjeravaju u predodžbu dobrog i lošeg. Politički lideri pokreću birače koristeći visoko efektne retoričke strategije, kao što je konceptualna metafora. Prema našem mišljenju izbor određene metafore često predstavlja osnovno sredstvo persuazivnosti. Polazeći od navedenog, analizirali smo uporabu metafora provodeći pritom kvalitativnu i kvantitativnu analizu teksta s naglaskom na identifikaciju izvorne domene. Korpus obuhvaća 49266 riječi iz 40 političkih intervjua s Jadrankom Kosor, Vesnom Pusić, Ivom Sanaderom te Stjepanom Mesićem. Rezultati istraživanja pokazuju kako se metafore koje koriste analizirani političari uglavnom temelje na personifikaciji te na izvornim domenama putovanja i rata/konflikta.

Published

2017-12-14

Issue

Section

Articles