PROFESSIONAL SPORT IN THE REPUBLIC OF CROATIA DURING THE COVID-19 CRISIS

FROM A THREAT TO AN OPPORTUNITY FOR A BETTER STATUS OF PROFESSIONAL ATHLETES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.25234/pv/12899

Keywords:

COVID-19, sports, Croatia and Slavonia, professional sports clubs, athletes, labour-law status

Abstract

The paper aims at analysing Croatian professional sport and the impact of the COVID-19 crisis on it. Football was taken as a model for other team sports because of the share of professional sports clubs in the Republic of Croatia in football. In addition, the legal framework set in football may apply to other sports for successfully developing a similar pattern. The analyses are conducted into the revenues (sponsorships, ticketing and TV rights), and expenses (expenses on behalf of players remuneration) of the football clubs in the First Croatian Football League, providing an overview of the professional status of sports clubs, athletes and coaches. It also encompasses an analysis into measures taken by the Government of the Republic of Croatia to support Croatian sport during the COVID-19 crisis. The COVID-19 crisis has been taken as a possible starting position for better regulation of sports in future, especially as regards the professional sports in the Republic of Croatia contributing significantly to the promotion of the Republic of Croatia worldwide.

References

Antolić D, 'Prva HNL se s 9 milijuna eura godišnje od Endorphina odvojila od europskog začelja ' (2020) 20292 Sportske novosti 3

Antolić D, 'Ruke gore za 103 milijuna eura' (2020) 20236 Sportske novosti 2–3

Bajo A i Primorac M, ‘Poslovanje nogometnih klubova u Hrvatskoj’ (2016) 1 Fiscus 2

Bilić A i Smokvina V, 'Radnopravni status profesionalnih sportaša' u Kačer H i drugi, Sportsko pravo (Pravni fakultet u Splitu 2018)

Bilić A i Smokvina V, 'Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova - ugovori radnog ili građanskog prava?' (2012) 49(4) Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 831

Čustonja Z, Jukić I i Milanović D, Studija: Treneri i stručni kadrovi u hrvatskom športu (Kineziološki fakultet u Zagrebu 2011)

Gadžo S i Smokvina V, ‘Croatia: Sports and Taxation - selected issues’ (2019) 9(1) Global Sports Law and Taxation Reports 49

Ivkošić M i Ceronja P, 'Pravni modeli provođenja postupka obveznog preoblikovanja športskog kluba – udruge u športsko dioničko društvo' (2009) 59(1) Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 125

Ivkošić M, 'Pravni ustroj nogometnih klubova u Republici Hrvatskoj' (2010) 47(2) Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 359

Mijatović N, 'Oporezivanje dohotka sportaša' u Kačer H i drugi, Sportsko pravo (Pravni fakultet u Splitu 2018)

Petrović S, Ivkošić M i Ceronja P, 'Pravni oblici sportskih klubova u Republici Hrvatskoj' u Kačer H i drugi (eds), Sportsko pravo (Pravni fakultet u Splitu 2018)

Servizi C, Study on sport qualifications acquired through sport organisations and (sport) educational institutes (European Commission 2016) < https://doi.org/10.2766/389911> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Smokvina V i Šamija K, 'Nužnost postojanja jedinstvenog informacijskog sustava u hrvatskom sportu' u Smoljić M i Belaj I (eds) Razvoj javne uprave: Zbornik radova 6. Međunarodne znanstvene konferencije (Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru 2016)

Smokvina V, 'Implementacija Sporazuma o minimalnim zahtjevima za standardni ugovor igrača u profesionalnom nogometu s naglaskom na hrvatski sport' (2014) 53(4) Pravo u gospodarstvu 1225

Smokvina V, 'Socijalni dijalog u profesionalnom sportu – nogomet kao model za druge kolektivne profesionalne sportove' (2012) 49(4) Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 883

REGULATIONS AND DOCUMENTS

Nacionalni program športa (NN 69/2019) (HR)

Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (NN 117/2020) (HR)

Ministarstvo turizma i športa 'Odluka o izmjeni Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19)' (Središnji državni ured za šport, 27. travnja 2020.) <https://sdus.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Izmjena%20odluke%20o%20dodjeli%20potpore.pdf> pristupljeno 22. listopada 2020. (HR)

Ministarstvo turizma i športa 'Odluka o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19)' (Središnji državni ured za šport, 18. travnja 2020.) <https://sdus.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Odluka%20o%20potpori%20za%20o%C4%8Duvanje%20radnih%20mjesta%20u%20sustavu%20%C5%A1porta%20pogo%C4%91enim%20koronavirusom%20COVID-19.pdf> pristupljeno 22. listopada 2020. (HR)

Ministarstvo turizma i športa 'Preporuka Središnjeg državnog ureda za šport' (Središnji državni ured za šport, 12. ožujka 2020.) <https://sdus.gov.hr/vijesti/preporuka-sredisnjeg-drzavnog-ureda-za-sport/1223> pristupljeno 20. listopada 2020. (HR)

Ministarstvo turizma i športa 'Preporuka Središnjeg državnog ureda za šport za organizaciju športskih natjecanja' (Središnji državni ured za šport, 4. ožujka 2020.) <https://sdus.gov.hr/vijesti/preporuka-sredisnjeg-drzavnog-ureda-za-sport-za-organizaciju-sportskih-natjecanja/1218> pristupljeno 20. listopada 2020. (HR)

Ministarstvo turizma i športa 'Upute u vezi postupanja zbog pojave koronavirusa (COVID - 19)' (Središnji državni ured za šport, 12. ožujka 2020.) <https://sdus.gov.hr/vijesti/upute-u-vezi-postupanja-zbog-pojave-koronavirusa-covid-19/1214> pristupljeno 20. listopada 2020. (HR)

Vlada Republike Hrvatske '239. sjednica Vlade Republike Hrvatske' (Vlada Republike Hrvatske, 2. srpnja 2020.) <https://vlada.gov.hr/sjednice/239-sjednica-vlade-republike-hrvatske-29898/29898> pristupljeno 16. srpnja 2021. (HR)

Ministarstvo turizma i športa 'Popis pravnih osoba koje su ostvarile potporu za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa za mjesec ožujak i travanj 2020.' (Središnji državni ured za šport, 20 svibnja 2020.) < https://mint.gov.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-iz-sustava-sporta/22010> pristupljeno 22. listopada 2020. (HR)

Zakon o dopuni Zakona o sportu (NN 47/2020) (HR)

Zakon o sportu (NN 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013, 85/2015, 19/2016, 98/2019, 47/2020) (HR)

INTERNET SOURCES

Clinch M, Around half the world’s population tuned in to this year’s soccer World Cup (CNBC, 21 December 2018) <https://www.cnbc.com/2018/12/21/world-cup-2018-half-the-worlds-population-tuned-in-to-this-years-soccer-tournament.html> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Colucci M and others (eds), Coronavirus and its impact on football: A Sports law and Policy Centre and LawInSport joint Survey (Sports law and Policy Centre and LawInSport, 7 June 2020) <https://www.sportslawandpolicycentre.com/SLPC%20LIS%20Survey%20-%20v3%20-%207%20June%202020.pdf> pristupljeno 16. srpnja 2021.

COVID-19 – Priopćenje prvog slučaja (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 25. veljače 2020.) <https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/covid-19-priopcenje-prvog-slucaja/> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Dogovor na Poljudu: Svi igrači pristali na smanjenje plaće, u jednom scenariju mogu dobiti sve (Dnevnik.hr, 17. travnja 2020.) <https://gol.dnevnik.hr/clanak/nogomet/svi-igraci-hajduka-pristali-na-smanjenje-place-zbog-pandemije-koronavirusa---602046.html> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Dozvoljen dolazak gledatelja uz poštivanje mjera Stožera civilne zaštite (Hrvatski nogometni savez, 11.rujna 2020.) <https://hns-cff.hr/news/21696/dozvoljen-dolazak-gledatelja-uz-postivanje-mjera-stozera-civilne-zastite/> pristupljeno 16. srpnja 2021.

FIFPro Global Employment Report: Working Conditions in Professional Football (FIFPro, 2016) <https://fifpro.org/media/xdjhlwb0/working-conditions-in-professional-football.pdf> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Financijski izvještaji na dan 31. prosinca 2019. godine s Izvješćem revizora (NK Istra, 2020) <https://www.nkistra.com/wp-content/uploads/2020/04/F.01_Godi%C5%A1nji-financijski-izvje%C5%A1taji-poslije-revizije-za-2019..pdf> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Financijsko izvješće KK „Split“ s.d.d. za 2018. godinu zajedno s Izvješćem neovisnog revizora (29. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, 19. prosinca 2019., t 47) <https://sjednice.split.hr/#1/49/1006> pristupljeno 29. listopada 2020.

Global Sport Salaries Survey 2019 (Sporting Intelligence, 2019) <https://www.globalsportssalaries.com /GSSS%202019.pdf> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2019. godinu (HNK Gorica, 2020) <https://www.hnk-gorica.hr/UserDocsImages/vijesti/objave/F.01%20-%20Godi%C5%A1nji%20financijski%20izvje%C5%A1taji%20poslije%20revizije%20za%202019..pdf> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu (NK Lokomotiva Zagreb, 2020) <https://nklokomotiva.hr/dokument/godisnji-financijski-izvjestaji-i-izvjesce-neovisnog-revizora-za-2019.-godinu-i-izjava-o-naknadama-posrednicima-za-2019.-godinu-6> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Godišnji financijski izvještaji i Izvješće o reviziji za 2019. godinu (NK Inter Zaprešić, 2020) <https://inter.hr/assets/images/financial_reports/2019/financijski-izvjestaji-2019.pdf> pristupljeno 20. kolovoza 2020.

Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu (Građanski nogometni Klub Dinamo Zagreb, 2020) <https://gnkdinamo.hr/F.01_Godisnji_financijski_izvjestaji_poslije_revizije_za_2019.pdf> pristupljeno 16. srpnja 2021.

HNS i Endorphin potpisali ugovor o suradnji (Hrvatski nogometni savez, 1. Kolovoza 2020.) <https://hns-cff.hr/news/21557/hns-i-endorphin-potpisali-ugovor-o-suradnji/> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Hrvatski nogometni savez, 'Pravilnik o statusu igrača i registracijama' (Hrvatski nogometni savez, 25. veljače 2020.) < https://hns-cff.hr/files/documents/9527/Pravilnik%20o%20statusu%20igra %C4%8Da%20i%20registracijama%2012-20.pdf > pristupljeno 16. srpnja 2021.

Hrvatski olimpijski odbor, 'Nomenklatura sportova i sportskih grana' (Hrvatski olimpijski odbor, 3. svibnja 2019.) <https://www.hoo.hr/images/dokumenti/sport-olimpizam-hr/2019/nomenklatura-sportova-i-sportskih-grana-2019-svibanj.pdf> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Igrači Dinama pristali na smanjenje plaća (Hrvatska nogometna televizija, 15. travnja 2020.) <https://www.hntv.hr/vijesti/igraci-dinama-pristali-na-smanjenje-placa> pristupljeno 25. listopada 2020.

Izvješće neovisnog revizora i Financijski izvještaj za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. (RK Podravka, 2019) <https://rk-podravka.hr/wp-content/uploads/2019/07/RK-PODRAVKA_revizorsko-izvje%C5%A1%C4%87e-2018_FINAL.pdf> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Izvješće neovisnog revizora i Financijski izvještaji za 2019. godinu (NK Slaven Belupo, 2020) <https://nk-slaven-belupo.hr/wp-content/uploads/2020/05/F.01_Godi%C5%A1nji-financijski-izvje%C5%A1taj-poslije-revizije-za-2019.pdf> pristupljeno 20. kolovoza 2020.

Izvješće o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja HNK Hajduk š.d.d. Split za 2019. godinu (HNK Hajduk Split, 2020) <https://hajduk.hr/pdf/financijsko-izvjesce-2019/378> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Nogometaši NK Osijeka prvi u Hrvatskoj i među prvima u svijetu pristali na smanjenje plaće (Dnevnik.hr, 23. ožujka 2020.) <https://gol.dnevnik.hr/clanak/rubrika/nogomet/nogometasi-nk-osijeka-pristali-na-manje-place-zbog-udara-na-financije-uzrokovanog-koronavirusom---598670.html> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Postignut dogovor u Rijeci o smanjenju plaća (Hrvatska nogometna televizija, 10. travnja 2020.) <https://www.hntv.hr/vijesti/postignut-dogovor-u-rijeci-o-smanjenju-placa> pristupljeno 25. listopada 2020.

Prijave za potporu za očuvanje radnih mjesta u sektoru športa počinju sljedeći tjedan (Središnji državni ured za šport, 17. travnja 2020.) <https://sdus.gov.hr/vijesti/prijave-za-potporu-za-ocuvanje-radnih-mjesta-u-sektoru-sporta-pocinju-sljedeci-tjedan/1253> pristupljeno 22. listopada 2020.

Registar profesionalnih sportskih klubova (Središnji državni ured za šport, 29.listopada 2020.) <https://sdus.gov.hr/istaknute-teme/profesionalni-sportski-klubovi/registar-profesionalnih-sportskih-klubova/944> pristupljeno 29. listopada 2020.

Revidirani financijski izvještaji na dan 31. prosinca 2019. godine (NK Osijek, 2020) <https://nk-osijek.hr/files/documents/126/revizorsko_izvjesce_2019.pdf> pristupljeno 20. kolovoza 2020.

Revidirani godišnji kombinirani financijski izvještaji za posebne namjene za 2019. godinu (HNK Rijeka, 2020) <https://www.nk-rijeka.hr/wp-content/uploads/2019/04/Licenciranje-HNK-Rijeka-za-2019.-godinu.pdf> pristupljeno 20. kolovoza 2020.

Revizorsko izvješće za 2019. godinu (NK Varaždin, 2020) <http://nk-varazdin.hr/NKVarazdin_Izvjesce_2019.pdf> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Shvili J, ‘The Most Popular Sports in the World' (World Atlas, 16 October 2020) <https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-sports-in-the-world.html> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Tironi H, 'HNS 2017. godinu završio u gubitku, potpisani ugovori o renoviranju terena' (Goal.hr, 6. travnja 2018.) <https://www.goal.com/hr/vijesti/skupstina-hns/2a7f0yh1z6to16vhs0i37cyg1> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Union of European Football Associations, ‘How clubs' 2019/20 UEFA Europa League revenue is shared’ (UEFA, 11. lipnja 2019.) <https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0253-0e99cd69d503-aeecbfaee2a3-1000--how-clubs-2019-20-uefa-europa-league-revenue-is-shared/> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Union of European Football Associations, 'The European Club Footballing Landscape: Club Licensing Benchmarking Report - Financial Year 2018 (UEFA, 16. siječnja 2020.) <https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Clublicensing/02/64/06/95/2640695_DOWNLOAD.pdf> pristupljeno 16. srpnja 2021.

Vlada usvojila mjere za pomoć športu (Središnji državni ured za šport, 9. travnja 2020.) <https://sdus.gov.hr/vijesti/vlada-usvojila-mjere-za-pomoc-sportu/1250> pristupljeno 22. listopada 2020.

Published

2021-07-28

How to Cite

Smokvina V and Ribarić Smokvina P, “PROFESSIONAL SPORT IN THE REPUBLIC OF CROATIA DURING THE COVID-19 CRISIS: FROM A THREAT TO AN OPPORTUNITY FOR A BETTER STATUS OF PROFESSIONAL ATHLETES” (2021) 37 Pravni vjesnik accessed November 30, 2023

Issue

Section

Articles