DISGUISING DEPENDENT WORK WITH CRAFT ACTIVITIES (SUBJECT TO LUMP-SUM TAXATION)

FINANCIAL AND LABOUR LAW IMPLICATIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.25234/pv/22014

Keywords:

craft activities subject to lump-sum taxation, dependent work, income taxation, tax equity

Abstract

After a brief overview of development of the protective role of labour legislation (and the need to protect the content of the work relationship instead of formal category of workers), the authors analyse legal regulation of craft activities and the possibility of paying income tax in a lump-sum. Furthermore, the paper examines positive legal regulation of determining the disguised employment (dependent work) with craft activities subject to lump-sum taxation and, consequently, the collection of income tax and related contributions for compulsory insurance based on (disguised) employment. Finally, the need for legal changes is emphasized, implementing a complementary approach (from the standpoint of financial and labour law), to protect both the fiscal interests of the state and the rights of the disguised worker.

References

Aleksynska M and Schmidt A, A chronology of employment protection legislation in some selected European countries (International Labour Organization 2014)

Bejaković P, ‘Povijesni razvoj teorije o pravednosti oporezivanja’ (2012) 21(1) Porezni vjesnik 93

Bjelinski Radić I, ‘Novi oblici rada kao suvremeni izazov za radno pravo – slučaj Uber’ (2017) 38(2) Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 881

Butković H, Samardžija V, Skazlić I i Čavar I, Nestandardni rad u Hrvatskoj: izazovi i perspektive u odabranim sektorima (Institut za razvoj i međunarodne odnose 2018)

Cindori S and Kuzelj V, ‘Inadmissibility of penal and confiscatory taxes’ in 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018: Conference Proceedings, (STEF 92 Technology 2018) 583–590

Gotovac V, ‘Razlikovanje ugovora o radu i ugovora o djelu’ (2012) 21(1) Pravo i porezi 12

Hepple B, ‘Factors Influencing the Making and Transformation of Labour Law in Europe’ in Guy Davidov and Brian Langille (eds), The Idea of Labour Law, (Oxford University Press 2011) 30–42

Jerković E, ‘Odnos poreznih obveznika i porezne uprave kroz primjenu poreznih načela prilikom oporezivanja dohotka’ u Danijela Romić, Željka Vajda Halak i Ivan Belaj (ur.), V. Međunarodna konferencija: Razvoj javne uprave – Zbornik radova (Veleučilište Lavoslav Ružička 2015) 170–183

Joyce P (ed), The historical meaning of work (Cambridge University Press 1987)

Kens P, Lochner v. New York: Economic Regulation on Trial (University Press of Kansas 1998)

Kuzelj V, ‘Apologija socijalne države nasuprot institucionalizaciji nejednakosti u neoliberalnom poretku’ (2019) 3(1) Paragraf 59

Kuzelj V, ‘Socijalni karakter normativnog uređenja studentskog rada u Republici Hrvatskoj’ (2020) 29(2) Ekonomska misao i praksa 513

Lucassen J, ‘Outlines of a History of Labour’ (2013) 51 International Institute of Social History Research Paper 6

Mangan D, ‘Regulating for Decent Work: Reflections on Classification of Employees’ (2020) 11(2) European Labour Law Journal 111

Penn S A C and Dyer C, ‘Wages and Earnings in Late Medieval England: Evidence from the Enforcement of the Labour Laws’ (1990) 43(3) The Economic History Review, New Series 356

Peročević, K, ‘Pojam ‘radnika’ u pravu Europske unije’ (2017) 67(2) Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 319

Perulli A, ‘The Legal and Jurisprudential Evolution of the Notion of Employee’ (2020) 11(2) European Labour Law Journal 117

Petrikić I i Pezo S, ‘Paušalno oporezivanje ili nesamostalni rad’ (2022) 32(2) Računovodstvo, revizija i financije 159

Petrović S, ‘Obrt – pojam, djelatnosti, pravni oblik, odgovornost’ u Alan Uzelac, Jasnica Garašić i Aleksandra Maganić (ur.), Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku: Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe – Liber amicorum Mihajlo Dika (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013) 1067–1082

Potočnjak Ž i Gotovac V, ‘Rad i pravni oblici rada u Republici Hrvatskoj’ u Vojmir Franičević i Vlado Puljiz (ur.) Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti (Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009) 277–301

Ravnić A, Osnove radnog prava – domaćeg, usporednog i međunarodnog (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2004)

Rogić Lugarić T, ‘Porezna tijela i porezni obveznici: od ‘policajca i lopova’ do suradnika’ u Ivan Koprić, Anamarija Musa i Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora (Institut za javnu upravu 2017) 341-362

Rosioru F, ‘Legal Acknowledgement of the Category of Economically Dependent Workers’ (2014) 5(3-4) European Labour Law Journal 279

Rubčić B, ‘Povjeravanje poslova na temelju ugovora o djelu’ (2013) (11) TIM4PIN Magazin 69

Schweber H, ‘Lochner v. New York and the Challenge of legal Historiography’ (2014) 39(1) Law & Social Inquiry 242

Vedriš M i Klarić P, Osnove imovinskog prava: Opći dio, stvarno, obvezno i nasljedno pravo (Narodne novine 1987)

PROPISI

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu (Narodne novine, 127/2021) (HR)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Narodne novine, broj 58/2007) (HR)

Odluka o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 12/2009) (HR)

Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 42/2020) (HR)

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, broj 1/2017) (HR)

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, broj 1/2020, 1/2021) (HR)

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, broj 143/2006, 160/2013) (HR)

Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/2017, 128/2017, 106/2018, 1/2019, 80/2019, 1/2020, 74/2020, 1/2021) (HR)

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija) (SL 2016/C 202/1, Vol. 59, pp. 47–200) (EU)

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda br SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) (HR)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine, broj 111/2021) (HR)

Zakon o doprinosima (Narodne novine, broj 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011, 22/2012, 144/2012, 148/2013, 41/2014, 143/2014, 115/2016, 106/2018) (HR)

Zakon o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018, 16/2020) (HR)

Zakon o obrtu (Narodne novine, broj 143/2013, 127/2019, 41/2020) (HR)

Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018, 126/2021) (HR)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013, 143/2014, 115/2016, 106/2018, 121/2019, 138/2020) (HR)

Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 138/2020) (HR)

Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/2014, 127/2017, 98/2019) (HR)

SUDSKA PRAKSA

Presuda Lochner v New York 198 US 45 SCOTUS (17. travnja 1905.) (US).

Rješenje U-I-1706/2004 USRH (20. prosinca 2006.) (HR)

Presuda Autoclenz Limited v Belcher and others [2011] UKSC 41 (27. srpnja 2011.) (UK)

Presuda FNV Kunsten Informatie en Media v Staat der Nederlanden (Case C-413/13) ECJ (4. prosinca 2014.) (EU)

Odluka U-I-1559/2001 U-I-2355/2002 USRH (21. veljače 2007.) (HR)

Odluka U-VIIR-1158/2015 USRH (21. travnja 2015.) (HR)

Presuda Pimlico Plumbers Ltd and another v Smith [2018] UKSC 29 (13. lipnja 2018.) (UK)

MREŽNI IZVORI

Grgurinović M, Vlada prvo omogućila pojačan ulazak u paušal, a sada se plaši zloupotreba, Faktograf, 30. prosinca 2021., https://faktograf.hr/2021/12/30/vlada-prvo-omogucila-pojacan-ulazak-u-pausal-a-sada-se-plasi-zloupotreba/ (9. ožujka 2022.)

Obrtni registar, https://pretrazivac-obrta.gov.hr/pretraga (4. ožujka 2022.)

Porezna uprava, Ispravak nepotpunih informacija vezanih za paušalno oporezivanje, https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3326&List=Vijesti (10. ožujka 2022.)

Porezna uprava, Korištenje paušalnih obrta protivno svrsi zakona (prikriveni nesamostalni rad), https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=32 49&List=Vijesti (4. ožujka 2022.)

Published

2022-07-31

How to Cite

Kuzelj V, Petrović T and Erent-Sunko Z, “DISGUISING DEPENDENT WORK WITH CRAFT ACTIVITIES (SUBJECT TO LUMP-SUM TAXATION): FINANCIAL AND LABOUR LAW IMPLICATIONS” (2022) 38 Pravni vjesnik accessed February 8, 2023

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)