Review of Croatian History izlazi jedanput godišnje. Članci mogu biti na engleskom, njemačkom i drugim stranim jezicima.

Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima.

ARHIVA IZDANJA