Povratak na detalje članka Potpore biskupa Josipa Jurja Strossmayera čitaonicama i narodnjačkom pokretu u Istri (Građa Dijecezanskog arhiva u Đakovu) Preuzmi datoteku Preuzmi PDF