Potpore biskupa Josipa Jurja Strossmayera čitaonicama i narodnjačkom pokretu u Istri (Građa Dijecezanskog arhiva u Đakovu)

Autor(i)

  • Ivan Milotić

Ključne riječi:

J. J. Strossmayer, J. Dobrila, narodnjačke čitaonice, đačke stipendije, Naša sloga, Hrvatska narodna čitaonica u Svetom Petru u Šumi

Sažetak

Temeljem podataka iz građe Dijecezanskog arhiva u Đakovu o ovome radu analizira se potpora (materijalna i nematerijalna) koju je biskup J. J. Strossmayer sustavno i promišljeno pružao narodnjačkom čitaoničkom pokretu u Istri. Polazište za ovu analizu neizostavno čini propitivanje društveno-političkog konteksta u Istri krajem XIX. i početkom XX. stoljeća, ali i osobno poznanstvo biskupa J. Dobrile i J. Strossmayera iz studentskih dana na bečkom Augustineumu. Na takva osnovna i kontekstualna propitivanja nadovezuje se prikaz, analiza i propitivanje arhivskih podataka kako o potporama koje je Strossmayer pružao narodnim čitaonicama na širem području južnoslavenskih zemalja, tako i na području Istre. Spomenuto Strossmayerovo podupiranje djelatnosti čitaonica pokazuje se kao kontinuirana politika, ali i aktivno nadgledanje njihova rada, financijskih izvještaja i postignutih ciljeva. U ovome radu posebna pozornost pridana je i Strossmayerovim zaslugama za djelovanje učeničkih stipendijskih zaklada u Istri koje je izrazito potpomagao, čitaonici u Svetom Petru u Šumi, drugim narodnim čitaonicama u Istri, ali i jednoj osobitoj bliskosti između Đakovačke biskupije i narodnjačkog pokreta u Istri.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-12-02

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci