O časopisu

Fokus i područje djelovanja

Radovi je međunarodni časopis otvorenog pristupa koji objavljuje jedan broj godišnje, a po potrebi se objavljuju izvanredni brojevi. Časopis  objavljuje izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja, pregledne članke, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručne članke iz područja biotehnoloških znanosti – polje šumarstvo.

Članci se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku s recipročnim prijevodom naslova, sažetka, ključnih riječi, naslova poglavlja, tablica i slika, nakon što rad pozitivno ocijene barem dva nezavisna recenzenta.

Recenzijski postupak

Svi podneseni rukopisi prolaze proces dvostruke slijepe recenzije u kojoj imena autora i recenzenata nisu međusobno poznata.

Recenzija mora biti provedena povjerljivo, rukopis koji ste zamoljeni recenzirati ne smije biti otkriven trećoj osobi. Većina urednika pozdravlja dodatne komentare, no tkogod drugi je uključen u proces recenzije također mora zadržati povjerljivost procesa recenzije. Recenzent ne smije pokušati kontaktirati autora po pitanju rukopisa u recenziji.

Imajte na umu kada podnosite recenziju da će bilo kakve preporuke koje učinite doprinijeti konačnoj odluci koju donosi urednik. Komentari moraju biti uljudni i konstruktivni, ne smiju sadržavati bilo kakve osobne primjedbe ili detalje, uključujući ime recenzenta.

Upućivanje na bilo kakve nedostatke je važno. Recenzent mora objasniti i potkrijepiti svoj sud tako da i urednik i autor(i) mogu bolje razumjeti osnovu komentara. Recenzent mora istaknuti da li se komentari odnose na njegovo osobno mišljenje ili imaju uporište u podacima.

Cijeli proces recenzije trebao bi se provesti korištenjem Open Journal Sustava i pripadajućih on-line obrazaca (On-line recenzija). Recenzije dostavljene uredničkom odboru kao prilozi elektroničke pošte prihvaćaju se u iznimnim situacijama (recenzija preko e-maila). Nakon dogovora sa urednikom, recenzetn komentare može dostavit u prilogu elektroničke pošte na adresu radovi@sumins.hr. U tom slučaju, recenzente se upućuje da komentare podnesu na obrascu koji će im ustupiti uredništvo časopisa.

Prihvaćanjem recenzije rada, recenzenti su ljubazno zamoljeni da svoje komentare dostave u roku od četiri tjedna, a ako procijene da će prekršiti rok, mole se da obavjeste urednika.

Povijest časopisa

Radovi; 1966

Radovi šumarskog instituta, Jastrebarsko; 1974

Radovi Hrvatskog šumarskog instituta; 2009