Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 08.02.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 16.02.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Utjecaj površinski aktivnih tvari na okoliš (str. 7-14)

Nada Glumac, Nikola Sakač, Magdalena Remetović, Marija Jozanović, Nikolina Novotni-Horčička
Stručni rad


Razvoj REST servisa korištenjem Oracle REST Data Services (str. 15-21)

Dino Kalamari, Miran Kovačić, Marko Markulija
Stručni rad


Utjecaj medija na turizam (str. 23-31)

Andrijana Kos Kavran, Robert Radiković, Daniel Herman
Prethodno priopćenje


Nginx kao poslužitelj web stranica i raspoređivač opterećenja na CentOS-u (str. 33-38)

Miran Kovačić, Dino Kalamari, Marko Markulija
Stručni rad


Uloga interkulturalne kompetencije u podučavanju engleskoga i njemačkoga jezika (str. 39-44)

Anita Lemić Stagličić, Nikola Lemić
Pregledni rad


Ušteda u sustavu hlađenja motora hibridnoga vozila (str. 53-60)

Marko Markulija, Dino Kalamari, Miran Kovačić
Stručni rad


Solid State Disk drive synthetic performances Analysis of 4th Gen. NVMe Protocol support (str. 61-67)

Aleksandar Skendžić
Izvorni znanstveni članak


Primjena HRN EN ISO 9001:2015 u poduzeću drvne industrije (str. 69-73)

Željka Tomrlin
Stručni rad


Posjeta: 8.766 *