Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 30.04.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 29.04.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 9-10)

EDITORIAL (str. 9-10)

Ivana Tucak
Uvodnik


PRESUDA NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA U HRVATSKOM PRAVU: KRITIČKA ANALIZA IZ POREDBENOPRAVNE PERSPEKTIVE (str. 11-36)

Elizabeta Ivičević Karas, Ante Novokmet, Igor Martinović
Izvorni znanstveni članak


COLLABORATORS OF JUSTICE: COMPARATIVE LEGAL SOLUTIONS AND CROATIAN CRIMINAL PROCEDURAL LAW (str. 35-56)

Elizabeta Ivičević Karas, Zoran Burić, Matko Pajčić
Izvorni znanstveni članak


UVJETNA ODGODA (I ODUSTANAK) OD KAZNENOG PROGONA U NACIONALNOJ I KOMPARATIVNO PRAVNOJ PERSPEKTIVI (str. 83-104)

Zoran Burić, Marija Pleić, Ivana Radić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 6.502 *