Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 30.06.2011.
  • Objavljen na Hrčku: 04.10.2011.

Sadržaj

Puni tekst

KULTURALNA UVJETOVANOST RAZVOJA TRANSFORMACIJSKOG STILA VODSTVA (str. 7-14)

Vesna Bedeković, Željka Ilijaš Baričević
Prethodno priopćenje


UTJECAJ AMBALAŽE NA PRODAJU PROIZVODA (str. 24-26)

Marija Tolušić, Mladen Mikolčević, Zrinka Tolušić
Prethodno priopćenje


OGRANIČAVAJUĆI ČIMBENICI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA LONJSKOG POLJA (str. 27-32)

Kristina Svržnjak, Irena Pugelnik, Sandra Kantar
Prethodno priopćenje


OBJEKTI I METAFORE MARKE META MARKETINGA (str. 33-40)

Dinko Jukić
Pregledni rad


ČIMBENICI MARKETINŠKOG OKRUŽENJA U TURIZMU (str. 41-50)

Berislav Andrlić
Pregledni rad


FUNKCIONALNA HRANA I POTROŠAČI (str. 51-57)

Emilija Friganović, S. Čalić, V. Maleš, A. Mustapić
Pregledni rad


DISKRIMINACIJA ŽENA NA TRŽIŠTU RADA S OSVRTOM NA HRVATSKU (str. 68-71)

Vesna Vučemilović
Stručni rad


MODERNI SUSTAVI UPRAVLJANJA U ORGANIZACIJAMA (str. 72-80)

Josip Britvić
Stručni rad


SUSTAV PRAĆENJA KOMPETENCIJA, RADNE USPJEŠNOSTI I NAGRAĐIVANJA RADNIKA (str. 81-91)

Zvonimir Bartolić, Anita Prelas Kovačević
Stručni rad


NAČINI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI U SUSTAVU KOMUNALNOG GOSPODARSTVA (str. 98-106)

Verica Tolić, B. Bolfek, M. Tokić
Stručni rad


PROCJENA KREDITNOG RIZIKA (str. 107-114)

Damir Ribić
Stručni rad


OPTIMIZACIJA WEB SJEDIŠTA (str. 115-120)

Igor Dobrača, Miro Frančić
Stručni rad


Primjena e-mail marketinga u hotelijerstvu (str. 121-127)

Igor Dobrača
Stručni rad


STRUKTURA I STIL POSLOVNOG PISMA NA ENGLESKOM JEZIKU (str. 128-132)

Mirjana Jagrić
Stručni rad


Posjeta: 153.185 *