Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Časopis za suvremenu povijest

logo Časopis za suvremenu povijest

Časopis za suvremenu povijest znanstveni je časopis koji objavljuje radove tematski vezane uz suvremenu povijest. Izdavač je Hrvatski institut za povijest. Časopis je 2003. svrstan u kategoriju časopisa A1, koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom. Časopis za suvremenu povijest referira se u sljedećim publikacijama: Hrvatska bibliografija, Niz B; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Historical Abstracts (EBSCOhost); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS); Scopus; Ulrichsweb, Global Serials Directory; Web of Science Core Collection, Emerging Sources Citation Index (ESCI). Poziv autorima stalno je otvoren, a rukopisi se uredništvu dostavljaju kontinuirano tijekom godine isključivo na mrežnu adresu https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/casopis-za-suvremenu-povijest/index. U slučaju problema autori se mogu obratiti uredništvu e-porukom.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1969.
  • Učestalost izlaženja: 3
  • Područja pokrivanja: Povijest
  • Uključen u Hrčak: 09.03.2006.
  • Prava korištenja: Časopis za suvremenu povijest je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno Creative Commons licenci CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hr). Radove objavljene u Časopisu za suvremenu povijest dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova. Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima. Politika samoarhiviranja indeksirana je u bazi Sherpa/RoMEO (https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/37099) gdje je vidljivo da časopis dopušta pohranu nerecenzirane (pre-print), recenzirane (post-print) ili izdavačke verzije rada (publisher's version).
Arhiva

Posjeta: 3.754.381 *