Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

PREVENCIJA I LIJEČENJE HEPATITISA C KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI

HALIMA RESIĆ ; Klinika za hemodijalizu, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
FAHRUDIN MAŠNIĆ ; Klinika za hemodijalizu, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
ZORA VUKOBRAT-BIJEDIĆ ; Klinika za gastroenterohepatologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
NIHAD KUKAVICA ; Klinika za hemodijalizu, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
AIDA ĆORIĆ ; Klinika za hemodijalizu, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
AMELA BEĆIRAGIĆ ; Klinika za hemodijalizu, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
SELMA AJANOVIĆ ; Klinika za hemodijalizu, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,


Puni tekst: hrvatski pdf 166 Kb

verzije

str. 173-178

preuzimanja: 878

citiraj


Sažetak

Infekcija virusom hepatitisa C (HCV) je važan uzrok morbiditeta i mortaliteta u bolesnika s krajnjim stadijem bubrežne bolesti (ESRD). U našoj smo studiji, u razdoblju od jedne godine na Klinici za hemodijalizu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, pratili
do 205 pacijenata, od kojih je 37 (18%) bolesnika identificiranih s kroničnom HCV infekcijom. Uspoređivali smo trajanje dijalize, spol, RNA PCR, HCV genotipove i biokemijske parametre. Trinaest anti-HCV RNA PCR pozitivnih pacijenata tretirano je pegiliranim interferonom alfa (“Pegasys®”-Hoffman-La Roche). Cilj terapije bio je postići održiv virološki odgovor (SVR). Prisutnost anti- HCV antitijela u serumu otkrivena je ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) testom. Od 37 anti-HCV pozitivnih bolesnika bilo je 20 (54%) muškaraca i 17 (45,9%) žena. Srednje trajanje liječenja dijalizom bilo je 143,67 ± 57,64 mjeseci. Srednja dob bolesnika bila je 54,45±8,93 godina. Od 37 anti-HCV pozitivnih bolesnika, 30 (81,08%) su HCV RNA PCR pozitivni. Dva HCV RNA PCR pozitivna bolesnika imala su povišene vrijednosti ALT do 2 puta, a jedan bolesnik povišene vrijednosti AST i do 2 puta. Jedan pacijent koji je bio HCV RNA PCR pozitivan imao je do 6 puta veće vrijednosti GGT. Trinaest RNA PCR-pozitivnih pacijenata tretirano je pegiliranim interferonom alfa. Samo je jedan bolesnik imao genotip 1 virusa. Svi su bolesnici tijekom 48 tjedana liječeni pegiliranim interferonom alfa. Tri su bolesnika nakon završetka liječenja bila PCR RNA negativna (genotip 1b - 23,07%), a nakon šest mjeseci i godišnjih kontrola njihovo je stanje ostalo nepromijenjeno. Trajni virološki odgovor (SVR) postignut je u tri bolesnika u našoj studiji. Praćenje smjernica za kontrolu infekcije, izolacija seropozitivnih pacijenata i stroge higijenske preventivne mjere mogu spriječiti HCV serokonverziju u bolesnika na hemodijalizi.

Ključne riječi

: infekcije virusom hepatitisa C; hemodijaliza; prevencija; HCV RNA PCR; pegilirani interferon

Hrčak ID:

97359

URI

https://hrcak.srce.hr/97359

Datum izdavanja:

14.2.2013.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.663 *