Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.11608/sgnj.2016.21.029

Stavovi medicinskih tehničara i medicinskih sestara KBC-a Osijek o predrasudama prema medicinskim tehničarima

Ana Budrovac ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Medicinski fakultet u Osijeku, Preddiplomski studij Sestrinstvo
Gordana Bagić ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Medicinski fakultet u Osijeku, Preddiplomski studij Sestrinstvo
Toni Grcić ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Medicinski fakultet u Osijeku, Preddiplomski studij Sestrinstvo
Elizabeta Vinogradac ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Medicinski fakultet u Osijeku, Preddiplomski studij Sestrinstvo
Kristina Ivandić ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Medicinski fakultet u Osijeku, Preddiplomski studij Sestrinstvo
Ivana Ukić ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Medicinski fakultet u Osijeku, Preddiplomski studij Sestrinstvo


Puni tekst: hrvatski pdf 309 Kb

verzije

str. 125-131

preuzimanja: 570

citiraj


Sažetak

Sestrinstvo je feminizirana profesija. Uloga je muškaraca kao medicinskih tehničara često nepravedno stigmatizirana u društvu. Zbog odabranog zanimanja podcjenjuju ih kolege, prijatelji, obitelj. Hipoteza je našeg istraživanja sljedeća: položaj medicinskih tehničara u sestrinstvu jednak je položaju medicinskih sestara.
Cilj: Cilj je našega istraživanja bio ispitati stavove medicinskih tehničara i medicinskih sestara Kliničkog bolničkog centra Osijek o položaju medicinskih tehničara u sestrinstvu.
Metode: Ispitanicima su bila 32 medicinska tehničara i 32 medicinske sestre zaposleni u KBC-u Osijek na osam različitih odjela i klinika. U istraživanju smo koristili upitnik sastavljen od 17 pitanja za medicinske tehničare te 20 pitanja za medicinske sestre na Likertovoj skali od 1 do 5. Upitnik za medicinske sestre sadržavao je 3 dodatne tvrdnje koje su se odnosile na njihov doživljaj vlastite profesije.
Rezultati: Većina je naših ispitanika s Klinike za unutarnje bolesti 14 (21,9%). Među ispitanicima njih 45 (70,3%) ima završenu srednju stručnu spremu, jednako prema spolu. Srednja dužina radnog staža je 12 godina. Medicinskog tehničara u obitelji ima 25 (39,1%) ispitanika , a 51 (89,1%) ispitanik ima medicinskog tehničara u krugu bliskih prijatelja. Znatno se više medicinskih tehničara u potpunosti
ne slaže s tvrdnjom da njihovi prijatelji koji nisu medicinske struke imaju
predrasude prema medicinskim tehničarima (p=0,005). Isto tako, većina se medicinskih sestara u potpunosti ne slaže s tvrdnjom da obitelj ima predrasude prema medicinskim tehničarima.
Zaključak: Medicinski tehničari KBC-a Osijek nisu stigmatizirani u obitelji, prijatelja, liječnika, medicinskih sestara. Medicinske sestre u KBC-u Osijek nemaju predrasude prema medicinskim tehničarima.

Ključne riječi

muškarci; sestrinstvo; medicinske sestre; predrasude

Hrčak ID:

161079

URI

https://hrcak.srce.hr/161079

Datum izdavanja:

1.7.2016.

Posjeta: 1.641 *